Moderaternas lögner om kärnkraften

“Elkrisen” med den höga elpriserna har seglat upp som en av de hetaste valfrågorna. Det är en högst förvirrad debatt med lågt kunskapsinnehåll. Värst är enligt min mening moderaterna, som inte bara är okunniga utan kör med rena och skära lögner.

Den lögn de försöker banka in som en “sanning” handlar om att den rödgröna regeringen stängde ner de fyra kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 respektive Ringhals 1 och 2…

Det var de så kallade marknadskrafterna som stängde ner dessa reaktorer. Slut. Ägarna Vattenfall, dåvarande Eon, numera Uniper, och Fortum stängde dessa reaktorer för att de helt enkelt inte var lönsamma och ansågs inte heller över tid kunna bli lönsamma att driva vidare.

Eller snarare, och det är lika viktigt i sammanhanget, de stängdes för att få upp elpriset i Sverige. För alla dessa aktörer sitter på andra krafttillgångar, vi kan kalla det gungor, där prisuppgången med en stängning av några karuseller, med råge, skulle kompensera för kostnaderna att stänga ner.

Det är så den finansiellt styrda kapitalismen fungerar. Det enda målet för dessa aktörer, även helstatliga Vattenfall, är ju att maximera avkastningen för ägarna. Och har man ett oligopol som dessa tre, eller numera två aktörer efter som olycksaliga Uniper är ett dotterbolag till Fortum, har, då kan man påverka priset genom att begränsa utbudet…

Moderaterna, som har täta band till Svenskt Näringsliv, och anser sig förstå drivkrafterna i den moderna ekonomin borde veta att detta är standardreceptet för vilket börsföretag som helst. Men åter till kärnkraften och avvecklingen av de fyra reaktorerna…

Man behöver inte vara någon varm kärnkraftsanhängare för att inse att detta var dåliga beslut. Nedläggningen har allvarligt stört den svenska försörjningstryggheten, och min åsikt är, och var, att för svenska folket och för framtiden så är låga elpriser viktigare än att Vattenfall når sina avkastningskrav.

För om Vattenfall hade beslutat att inte stänga Ringhals 1 och 2 så hade det varit en olönsam elproduktion fram till i fjol. Jag har alltid ansett att Vattenfall bör drivas efter en samhällsekonomisk kalkyl. Det är därför det ska vara statligt. Då hade vi också sluppit bolagets mycket kostsamma utlandsaffärer och försörjningstryggheten hade varit en mycket viktigare parameter.

Men moderaterna vill inte inse att marknaden inte löser allt och att i princip alla aktörer på denna marknad försöker manipulera denna, och att egenintresset inte definitionsmässigt leder till det allmänna bästa.

Per Lindvall, ledare i Dala-Demokraten.