En annan sjukvård är möjlig

 Den svenska Hälso- och sjukvårdslagen har satts ur spel. Beslutet att låta det vinstdrivande vårdbolaget Kry ta över sjukvårdsrådgivningen 1177 i Region Stockholm är det senaste av en lång rad beslut som lett fram till ett systemskifte inom svensk sjukvård.

Lagens mål om “en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen” och att “den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården” väger idag lätt som en fjäder.

I accelererande takt är det snarare vårdföretagens behov av vinst som styr vårdens utveckling. De privata vårdbolagens fria etableringsrätt ställer till problem för regionerna som måste förse bolagen med skattepengar, men som numera inte har rätt att styra vården dit den bäst behövs.

Resultatet är att flertalet av de privata vårdcentralerna valt att etablera sig i storstadsregionernas mer välbärgade delar. Följden är att personer med små vårdbehov oftare uppsöker vårdcentralen – medan multisjuka och personer som bor på landsbygden eller i förorter fått allt svårare att få tillgång till vård. Höginkomsttagare utnyttjar vården mer än låginkomsttag Det är dags att dra i nödbromsen. Marknadsexperimentet i sjukvården måste få ett slut. Vi behöver en sjukvård som fokuserar på patienternas bästa och på personalen som bär sjukvården på sina axlar.

På senare tid har privata digitala nätläkare som Kry accelererat den utvecklingen. Genom aggressiv marknadsföring lockar de främst till sig patienter med småkrämpor, med andra ord de “mest lönsamma kunderna”.

I gengäld minskar resurserna ännu mer till de patienter med komplexa behov som behöver träffa en läkare. Det är dags att dra i nödbromsen. Marknadsexperimentet i sjukvården måste få ett slut. Vi behöver en sjukvård som fokuserar på patienternas bästa och på personalen som bär sjukvården på sina axlar. Vi behöver definitivt inga riskkapitalister i välfärden.

En annan sjukvård är möjlig – såklart.

Avveckla Lagen om vårdvalssystem (LOV) som ger vårdföretagen etableringsfrihet. Skattefinansierade vårdcentraler bör drivas i offentlig eller privat icke vinstdriven regi.

Gunilla Andersson och Lars Pålsson Syll, debattartikel i Arbetet.