All rikedoms urkälla: jorden och arbetaren

Liksom i stadsindustrin utvinner man i det moderna jordbruket en större rörlighet och stegrad produktivkraft i arbetet genom att själva arbetskraften ödeläggs och avtynar. Och varje framsteg för det kapitalistiska jordbruket är inte endast ett framsteg i konsten att utsuga arbetarna utan också i konsten att utsuga jorden, ty varje framsteg som ökar dess fruktbarhet för en begränsad tidsperiod är samtidigt ett framsteg som förstör källorna till denna fruktbarhet.

Ju mer ett land, såsom till exempel Förenta Staterna (USA), utgår från storindustrin för sin utveckling, desto fortare går denna förstörelseprocess. Den kapitalistiska produktionen kan endast utveckla produktionstekniken och den samhälleliga utvecklingen genom att samtidigt förstöra all rikedoms urkälla: jorden och arbetaren.

Karl Marx, Kapitalet, Första Boken, Trettonde Kapitlet, sid 441.

Läs mer:

Idag jubilerar Citatspalten genom att publicera sitt tusende citat, denna gång dock en repris:

Sedan den 7 december 2018 har eFOLKET varje dag publicerat ett nytt  aktuellt citat, oftast hämtats ur den svenska dagspressen. Men vid några tillfällen också ur klassiska texter, som ovanstående Marxcitat ur Kapitalet. Citatet publicerades den 23 januari 2019 i eFOLKET.  Ett citat som är minst lika – om inte mer – aktuellt i vår tid än när det skrevs för drygt 150 år sedan.