Ebba Buschs egen typ av kristendom 

Kristendom enligt Nya Testamentet vilar på kärleksbudskapet. Här är omsorg om fattiga, förlåtelse och att vända andra kinden till centralt. Jesus kärleksbudskap kan tolkas så brett att det anses omfatta alla varelse…

Gammaltestamentlig morallag är mer förknippad med vedergällning: Öga för öga, tand för tand, och dödsstraff för mord/dråp.

Sedan har vi då Ebba Busch, företrädare för ett “kristet” parti. Hon argumenterar i lördagsintervjun 23 april inte bara för att bemöta kastad sten med skarpa skott utan också för upptrappning där poliser ska “eskalera till den yttersta nivån”, vilket hon redan kritiserats hårt för av svenska polisfacket.

Att höra Ebba Busch prata om Bibeln och “svenska värderingar” väcker tankar om vilken psykologi det är som driver resonemangen…

Inte är det omsorg om andra som är drivkraften i alla fall, utan vilja till makt och en önskan att verka mest hårdför – alldeles oavsett vilka som på sikt blir de faktiska konsekvenserna av förd politik. Men uppmaningar till upptrappningsvåld är inte lösningen på upplopp, och inte ligger det väl i linje med vare sig kristna eller svenska värderingar heller.

Ida Hallgren, ledare – Glöd, Syre.