Gör Sverige mer demokratiskt: Lägg ner regionerna!

Lägg ner regionerna! Finns ingen poäng med att ha ett val om vilka som ska bestämma över sjukvården. Det är dessutom svårt för väljaren att veta vad de olika alternativen står för rent konkret.

Låt primärvården, vårdcentralerna, bli kommunala och resten statligt. Kollektivtrafiken, regionernas andra uppgift, kan lösas genom samverkan mellan kommuner.

Separata valdagar. Nu när vi konstaterat att regionerna ska bort återstår bara två val: riksdagsvalet och kommunvalet. När valdagen närmar sig domineras nyheterna och debatten av rikspolitik och även om det förekommer röstar folk oftast samma i båda valen.

Detta är ett demokratiskt problem. De beslut som påverkar svenskar mest är de som fattas i kommunen och ändå handlar den tillgängliga debatten mest om rikspolitik. Detta problem växer i och med minskad lokaljournalistik.

Med val vartannat år – riksdagsval enligt nuvarande schema och kommunval två år senare – hade vi fått tydligare lokalpolitik att ta ställning till. Större möjlighet för väljarna att fatta kloka beslut på båda nivåerna.

Demokrati handlar ju inte bara om att rösta utan också om att kunna veta vad man röstar på.

—Nils Karlsson, debattartikel i Dagens Samhälle.