Det verkligt billiga flygets tid är förbi

Transporterna i världen drivs ännu till 96 procent med fossil energi. Hittills har ändå inget kunna rucka politiken ur villfarelsen att fossilt och förnybart är fullt utbytbara. I Sverige ska transporterna vara fossiloberoende redan år 2030. Med bränsleskiften och elektrifiering ska vi skuffas in i en fullt lika fartfyllt massmobil tillvaro som den som nu drivs fossilt! Om man får tro regeringen och våra myndigheter. Sanningen är att vi inte kommer kunna upprätthålla någonting en i närheten av den mobilitet vi vant oss vid på fossilfri väg.

Fossil energi har möjliggjort den moderna tidens mobilitetsrevolutioner som ställt människans alla begrepp om fart, rum och avstånd på ända. På knappt tvåhundra år har vi gått från en värld där resandet skedde med muskelkraft och segel till en verklighet där miljarder människor skyttlar sig runt planeten i jethastighet. En värld i ständig rörelse.

Vad vi nu ser är av allt att döma början på slutet för en historiens parentes av fossildopat fartrus. Coronakrisen påskyndar nämligen återgången till den både långsammare och – bildligen – större värld som vi rimligen ställs inför när det fossila fasas ur transporterna. Återgången till det som är historiens normala – en fossilfri tillvaro…

Att elektrifiera konventionellt trafikflyg är helt enkelt uteslutet, bland annat för att det krävs 20–30 kilo batteri för att ersätta 1 liter flygbränsle…

Det verkligt billiga flygets tid upphörde sannolikt i vintras. När världen hämtar sig ur coronapandemin kommer flygbranschen ha stöpts om i grunden. Norwegian var redan före covid-19 i djup kris, och senast i raden av dåliga branschnyheter är att BRA Flyg hotas av konkurs. Samhällets stödinsatser kan begränsa skadeverkningarna, men knappast rädda lågprisflyget. Troligt är en återgång till den ordning som gällde före 1990-talets avregleringar. Alltså. En återreglering av flyget för att säkra trafiken på samhällsviktiga linjer. I en skandinavisk kontext ger detta i så fall SAS utsikter till överlevnad…

—Björn Forsberg, debattartikel i Svenska Dagbladet.