Det finns ingen barnmorskebrist – det är rimliga arbetsvillkor som saknas

 Nu är sommaren snart här med de utmaningar som följer i form av underbemanning, beordring, extrapass och sålda semesterveckor. Lönen för en stafettbarnmorska ligger utannonserad på olika bolag upp till 95 000 kronor per månad under veckorna 25–33.

För att en stafettbarnmorska skall fungera på arbetsplatsen krävs att vi som är ordinarie personal skolar in, stöttar, täcker upp och är behjälpliga under de veckor som denne arbetar hos oss. Något som både tar tid och kräver energi då man samtidigt skall utföra det arbete som man själv har ansvar för.

Barnmorskor har en samhällsbärande funktion då kvinnosjukvård måste bedrivas och vi kan mycket sällan strejka eller stänga ned verksamheter.

Barnmorskor som yrkesgrupp har en obefintlig löneutveckling. Det måste löna sig att vara trogen sin arbetsplats och inte som i nuläget, där den enda lösningen är att byta arbetsplats för att kunna få bra lön och goda arbetsvillkor.

För att kunna behålla befintliga kollegor samt återfå barnmorskor som inte längre arbetar som barnmorskor till barnmorskeriet krävs förändring. Genom att erbjuda bra villkor och rimliga löner kan man lösa den kris som råder.

Vi anser att grundlönen för alla barnmorskor måste höjas för att vi ska få en rimlig lön för det arbete som vi utför. Höjda grundlöner, ej lönepåslag eller liknande tillfälliga ersättningar.

Detta ska baseras på yrkesverksamma år, kompetens, utbildning och erfarenhet. Man måste se över lönerna för alla barnmorskor där de som har arbetat längst ska ha fått en bra löneutveckling efter många års arbete.

-Elin Fällström, barnmorska Kvinnokliniken Sundsvall, förtroendevald, SRAT/Svenska barnmorskeförbundet, insändare i Sundsvalls Tidning