Inflationen drabbar kommunernas verksamhet hårt

Inflationen befinner sig på den högsta nivån på flera decennier. Som lokala politiker ser vi direkt vilka konsekvenser det får för våra kommuners invånare…

Det är ingen myt att skolmaten går åt mer, särskilt innan och efter helgen, det är något som känns igen från flera håll i länet. Barn är hungriga. Folk säljer sina hem, sin bil, byter jobb eller skaffar extrajobb, eller betalar räkningar med sparade pengar…

Kostnadsökningarna orsakade av kriget och inflationen, som är långt bortom kommunfullmäktige i Fagersta eller Köpings kontroll, skenar samtidigt som verksamhetsbehoven är sig likt eller ökar. Fasta Som kommuner förvaltar vi många fastigheter. Äldreboenden, skolor, bibliotek och simhallar för att nämna några. När långa avtal och lån löper ut och sätts om leder det till enorma kostnadsökningar kostnadsökningar som kommuner har att hantera för år 2023 är betydligt mer omfattande än samhällsdebatten hittills återgivit.

Enbart pensionskostnaderna innebär en ökad kostnad om ca. 50 miljoner kronor mellan år 2022 och år 2023 för Sala kommun. Det motsvarar ungefär 72 grundskolelärare. Det ser liknande ut i samtliga länets kommuner.

Ökade matkostnader gör att skola och äldreomsorg blir dyrare, skenande drivmedelspriser påverkar kollektivtrafik, skolskjuts och färdtjänst. Alla som äger ett hus vet att kostnader för räntor och el just nu ökar. Som kommuner förvaltar vi många fastigheter. Äldreboenden, skolor, bibliotek och simhallar för att nämna några. När långa avtal och lån löper ut och sätts om leder det till enorma kostnadsökningar.

Den välfärd som våra kommuner enligt lag måste erbjuda är bland annat förskola, skola, äldreomsorg och räddningstjänst. Till det kommer ansvar för vägar och annan infrastruktur, och kultur- och fritidsverksamhet och mycket mer…

Ekonomiska kriser måste inte slå så här hårt mot kommunsektorn. Tidigare regeringar har valt att kompensera för kostnadsökningar och beräknat skattebortfall. Ulf Kristerssons regering har samma möjligheter som tidigare regeringar – att underlätta för landets kommuner.

Vi vill inte skära i samhällsviktig verksamhet. Högre beskattning av redan belastade hushåll är inte ett önskvärt alternativ. Enbart effektiviseringar kommer inte räcka för att täcka kostnadsökningarna. Vi gör vad vi kan. Det är nu hög tid för regeringen att agera och ta sin del av ansvaret för att värna svenskarnas tillgång till grundläggande välfärd runtom i landets kommuner.

-Amanda Lindblad (S) kommunstyrelsens ordförande i Sala kommun samt ytterligare fem kommunalråd i Västmanland, debattartikel i Expressen

Läs mer https://www.expressen.se/debatt/sex-kommunalrad-vi–har-det-varre-an-ni-tror/