Det behövs en större satsning på sociala stöd för att bryta kriminaliteten

Den långsiktiga strategin mot gängkriminaliteten måste (…) gå ut på att kapa återväxten. Klarar vi inte det är varje straffskärpning meningslös. Då består våldet, då består skjutningarna, morden och uppgörelserna. Långsiktigt är mer effektiva förebyggande insatser den enda vägen. Och faktum är att även de konservativa partierna börjar tala om förebyggande insatser. Men begreppet ges en annan betydelse än den vi är vana vid.

Baserat på de senaste dagarnas debatt om att 40 familjer, klaner, styr stora delar av organiserad kriminalitet är “förebyggande insatser” enligt en konservativ lösning att stoppa invandringen och helst kasta ut de invandrare som kommit hit.

KD vill till exempel använda biståndspengar för att skapa fängelser utomlands. Det hjälper naturligtvis inte mot den kriminalitet som fortsätter här hemma av andra personer. Eller tror KD verkligen att brotten upphör om de säger att de som åker fast får sitta i fängelse i Irak? Eller i Iran? Eller i en liten svenskt driven paviljong i Guantanamofängelset på Kuba om USA ger oss tillträde, eller varför inte på Spetsbergen. Naturligtvis har inget av detta någon som helst bäring på den fortsatta kriminaliteten i Sverige.

Den urholkade lagen om arbetskraftsinvandringen, som allianspartierna och Miljöpartiet gemensamt införde, är en annan bjudning som kriminella nätverk tog emot med öppna armar. Enligt denna lag kan svenska företag importera människor från länder utanför EU knappt utan någon större reglering.

Det har lett till en människohandel av utsatta arbetare och en öppen väg in i den välorganiserade kriminalitet som importerar människor. EU-kommissionen har pekat ut Sverige och Polen som de två länder inom EU som har öppnat för denna typ av verksamhet.

Dessutom behövs naturligtvis också en betydligt större satsning på sociala samhälleliga stöd för att bryta kriminaliteten, som en fungerande socialtjänst och en fungerande arbetsförmedling…

För de konservativa partierna är det dock alltid lättare att ge invandrarna skulden än att gå emot egna kapitalintressen. För Centern och Liberalerna är det lättare att stanna vid förslag om fler poliser och hårdare straff, så slipper man konfronteras med det faktum att Sveriges nyliberala avregleringar av lagar och regler har gynnat de kriminella nätverken. Och Socialdemokraterna blir åter sittande i en rävsax där januariavtalet begränsar handlingsutrymmet.

Martin Klepke, ledare i Arbetet.