Återinför arvsskatten!

Den franska ekonomen Thomas Piketty kritiserar Sverige för att ha avskaffat arvsskatten. Han har helt rätt.

Ekonomerna Ohlsson, Roine och Waldenström har visat att minst 40 procent av förmögenheterna i Sverige är ärvda och i LOs Jämlikhetsutredning konstateras att överföring av arv och gåvor uppgick till 370 miljarder kronor 2016. Det motsvarar en sjättedel av hushållens disponibla inkomst. Det handlar med andra ord om ganska mycket pengar. Piketty hävdar att arvsskatten borde vara mellan 50 och 60 procent, men även en mer modest arvsskatt skulle leda till en betydande omfördelning.

För det mesta är det de som redan har de högsta inkomsterna och de största förmögenheterna som också ärver mest. Arvet utgör en extra inkomst som personen inte behövt anstränga sig för att få. Ett slags privat bidrag utan krav på arbete. Förutom att det snedvrider den uppväxande generationens livschanser riskerar stora arv också att underminera viljan att arbeta. En arvsskatt skulle därför, som Jämlikhetskommissionen konstaterar, “bidra till en viss ökning av arbetsutbudet”.

Piketty är förvånad över att Sverige avskaffade arvsskatten (2004). Han konstaterar att länder som Tyskland eller Storbritannien, Japan, USA och Frankrike har behållit denna skatt. Även en samlad statistik visar att det är Sverige som sticker ut. I 18 av 28 OECD-länder finns arvsskatten kvar. Det handlar förstås inte bara om skatt på arv. Det kan behövas en gåvoskatt som är kopplad till arvsskatten. I annat fall är det enkelt att komma undan arvsskatten genom skänka bort förmögenheter. Det kan också handla om att återinföra andra skatter som avskaffats, som förmögenhetsskatten (2007), fastighetsskatten (2008) eller värnskatten (2020)…

Målet att alla barn ska ha en likvärdig start i livet handlar om många saker, men när den politiska dagordningen formuleras måste man börja med något. Ett lämpligt första steg i skattepolitiken borde vara att återinföra arvsskatten. Kring en sådan reform finns också ett starkt historiskt stöd. Däribland försvarade liberalen John Stuart Mill arvsskatten med argumentet att det är “absurt” att kapital ska samlas på hög hos dem som har haft turen att ärva.

Mats Wingborg, ledare i Dagens Arena.