Sverige behöver en lag om lönestöld

För tredje gången i rad har ägaren startat ett bolag, expanderat kraftigt, slutat betala ut löner och sedan gått i konkurs… Sverige borde inspireras av Norge och införa en lag om lønnstyveri för att få bukt på arbetslivskriminaliteten och utnyttjandet av migranter.

– Vi får ingen kontakt med ägaren. Han ville mest prata om sin egen lönegaranti och nu får vi ingen kontakt alls. Han tycks vara i Dubai.

Det säger förvaltaren som handhar ett konkursat byggbolag med sjuttiofem anställda. För tredje gången i rad har ägaren startat ett bolag, expanderat kraftigt, slutat betala ut löner och sedan gått i konkurs. Även denna gång efterlämnas tiotals miljoner i löneskulder som staten måste täcka upp genom lönegarantin.

I Norge finns det sedan förra året en lag om lønnstyveri. Den chef som håller inne en arbetares lön riskerar upp till sex års fängelse. Det är rimligt. Utan en sådan lag fungerar det nämligen som så att om någon stjäl din cykel så kan det leda till straff och skadestånd, men om chefen stjäl din lön är det en arbetsrättslig fråga. Det bästa som då kan hända är att lönen till slut betalas ut, antingen av det ansvariga bolaget eller av staten.

Innehållna löner är ett stort problem i Stockholms byggbransch. Jag har drivit löneärenden för över två hundra byggare. I exemplet med ägaren som försvann till Dubai uppstod löneskulderna såhär: För bygget av Mälarsjukhuset i Eskilstuna anlitade NCC ett skurkbolag i andra led. Bolaget anställde papperslösa från Uzbekistan, Ryssland och Vitryssland, förfalskade papper från Migrationsverket, betalade ingen skatt och skötte löneutbetalningar via sedelbuntar.

Fyra månader innan konkursen slutade bolaget att betala ut löner till de arbetare man inte gillade. Två månader innan konkursen slutade bolaget betala ut löner till alla arbetare, men arbetet fortsatte ostört och NCC fortsatte naturligtvis att betala.

Lagom till konkursen startade ägaren sitt fjärde bolag och erbjöd de mest lojala arbetarna att följa med dit. När detta bolag sedan fick problem med ID06 och alltså inte kunde fortsätta bygget med Mälarsjukhuset, tja, då lämnade ägaren snabbt landet och startade i stället en byggfirma från ett palatsliknande kontor i Binary Towers i Dubai…

För arbetarna kostade detta lønnstyveri mycket i form av vräkningar, skuldsättning och fattigdom. För skattebetalarna kostade det en oerhörd summa i lönegaranti. För facket kostade det arbetstid med att hjälpa arbetarna. Men både NCC och skurkarna gick skadefria ur härvan.

Emil Boss signerat i Arbetaren.