Därför är dagens USA ett sjukt land

USA är i dag inte bara ett land med en sjuk president. Det är ett sjukt land…

Amerikaner har kortare medellivslängd än nästan samtliga länder med jämförbara förhållanden och är ensamt bland världens rikaste länder om att ha en befolkning där medellivslängden minskar i stället för att öka.

För en vit amerikan i medelåldern är sannolikheten att dö mer än dubbelt så hög som för en invånare i Sverige. För kvinnor, särskilt i den svarta befolkningen, är risken att dö i barnsäng högre än i jämförbara länder. USA konsumerar 80 procent av världens receptbelagda smärtstillande medel trots att man bara är 5 procent av jordens befolkning. Människor dör av överdoser, av luftföroreningar, av självmord…

Amerikaner är sjuka på ett sätt som kostar dem deras frihet och ofria på ett sätt som kostar dem hälsan – en insikt i gammal god svensk statsindividualism: om individen ska få sin frihet måste kollektivet ta ansvar.

Sverige är inte immunt mot denna långsamt verkande nedbrytningsprocess av demokratin. Också här kan tillståndet inom sjukvården vara en tidig signal om vart hela systemet är på väg – utan att någon noterar det. Trots att svenska väljare regelbundet rankar sjukvården som den viktigaste politiska frågan präglas dagens offentliga samtal helt av debatten om invandring och lag och ordning.

Sjukvården är på så sätt demokratins nollpunkt – själva förutsättningen för att den ska fortsätta fungera. Och för att Sverige inte ska bli lika sjukt som USA.

Björn Wiman, kulturkrönika i Dagens Nyheter.