Kry:s fulspel sänker de seriösa vårdcentralerna

Penninghungern och metoderna för att sko sig på våra allmänna medel sprider sig och hittar hela tiden nya vägar…

När människor i samma stund de drabbas av en tanke, en känsla, en snuva, en vårta eller vad det kan vara, har möjlighet att kontakta och boka tid hos en vårdgivare (läkare i första hand) är det givetvis att betrakta som mycket god tillgänglighet. Att denna tillgänglighet är av godo, är ett axiom som förfäktas både av politiker och av dem som ser en chans att tjäna sig en rejäl hacka. I själva verket är det ett oerhört kostsamt fuskbesök som stjäl pengar från den vårdcentral där patienten är listad.

Hittills har denna tillgänglighet erbjudits i första hand av de renodlade appläkarna. I alltför många fall tillhandahållen av läkare utan specialistkompetens, om ens legitimation. Den har lett till bedömningar som många gånger varit ytterst tveksamma ur ett medicinskt perspektiv, samt ett dubbel- eller trippelsökande eftersom många människor dessutom vill träffa sin husläkare i samma ärende. De litar inte på läkare de aldrig träffat personligen…

Nu har Kry börjat med fysiska vårdcentraler. Inte i Norrlands inland eller någon avlägsen storstadsförort, utan i Stockholms innerstad där vårdgivarna redan står som spön i backen. En av dessa vårdcentraler har efter sin första öppna månad 10 000 listade patienter! Hur gick det till? Jo, de verkar ha samlat på sig ett antal patienter som konsulterat dem (“ringt Kry”) och försåtligt listat på dem utan att de blivit tillfrågade.  Detta sätt att jaga listade patienter är visserligen inte olagligt men högst oetiskt. Det komplicerar tillvaron för patienterna, samt leder till att seriösa vårdcentraler – som anser att de har ett samhällsuppdrag – blir av med stora delar av sin ersättning.

Vi menar att ett system där det är möjligt att mjölka samhället på pengar genom att samvetslöst spela på människors hälsoångest får konsekvenser som är fatala för den enskilda patienten och för samhället i stort. Nu måste de styrande lyssna på professionen, och påbörja arbetet med att omöjliggöra för näriga affärsidkare i vårdbranschen att sko sig på bekostnad av det som samhällets skattemedel egentligen ska gå till: Vård, skola och omsorg till alla utifrån behov.

Lotta Grönwall Lindholm, med flera Specialister i allmänmedicin, debattartikel i Expressen.