Arbetslöshet kan ta fler levnadsår än covid-19

Vi (har) uppskattat hur många för tidiga dödsfall som ökad arbetslöshet kan innebära. Den samlade forskningen visar att arbetslösa har en kraftigt ökad risk att dö i förtid än de som har ett arbete. Vår beräkning pekar på att ytterligare mellan 800 och 1800 personer dör för varje ökning av arbetslösheten med 100 000. Effekten varierar beroende på hur länge recessionen håller i sig.

I USA har arbetslösheten nästan tredubblats efter pandemins utbrott. Enligt våra beräkningar kan det innebära att minst 200 000 fler amerikaner dör under de kommande åren. För närvarande har ungefär lika många amerikaner dött i covid-19.

Nu utgör USA ett extremt exempel när det gäller arbetslöshet. I många europeiska länder har arbetslösheten ännu inte stigit lika mycket, men den ekonomiska situationen i Europa kommer också att ha stora effekter på folkhälsan. I Sverige har arbetslösheten ökat med 34 procent från mars till juni. Enligt Arbetsförmedlingens statistik för vecka 37 har antalet arbetssökande ökat med drygt 119 000 jämfört med samma vecka år 2019. Det kan innebära att mellan 1000 till 2000 fler personer kommer att dö under det närmaste decenniet…

De som avlidit i covid-19 är i genomsnitt över 80 år gamla med andra sjukdomar och har en kort återstående livslängd medan arbetslösa har en återstående livslängd på 30-50 år. Mätt i förlorade levnadsår kan den ökande arbetslösheten i USA, Sverige och andra delar av världen vara ett betydligt större folkhälsoproblem än covid-19.

Förutom ökad arbetslöshet kommer en ekonomisk recession även att skapa andra problem för folkhälsan, som fler fattiga och socioekonomiskt utsatta människor och större svårigheter att finansiera hälso- och sjukvården. Detta är problem som rika länder i västvärlden kan minska konsekvenserna av, men hur går det i utvecklingsländer där människor redan är i en utsatt position och där hälso- och sjukvården redan i dagsläget är svag?

Måns Rosén och Magnus Stenbeck, debattartikel i Svenska Dagbladet.