Dagens skyhöga elpriser beror inte på brist på elektricitet i Sverige

Vänsterpartiet har gjort något som uppfattas som ovanligt i svensk politik: Vi har utmanat starka marknadsintressen för att skydda svenska hushåll mot prischocken på el och för att skynda på klimatomställningen. Vårt förslag om Sverigepriser på el innebär att vi skulle få normala elpriser redan under den kommande hösten och vintern.

Sverige är Europas största elexportör, inte per capita utan i faktiska volymer. Vi producerar massor av fossilfri, ren el. Det är alltså inte elbrist som orsakar de höga elpriserna. Istället är det en märkligt konstruerad marknad där den dyraste enheten el ska sätta priset på all el.

Vårt förslag innebär att priset på den el som produceras och konsumeras i Sverige frikopplas de höga priserna som uppstår på den el vi exporterar. Sverige kan bidra genom export på fossilfri el till kontinenten, men ingen i dessa länder får lättare att värma sitt hus för att svenskar genom saftiga elräkningar betalar bolagens övervinster.

Sverigepriser skulle göra att elpriser för svenska hushåll och företag normaliseras runt 40 öre/kWh i genomsnitt, det vill säga där de låg fram till alldeles nyligen. De fyra elprisområden i Sverige skulle bestå, men priset skulle bli överkomligt. Samtidigt kan vi behålla exportvolymerna till utlandet, till samma pris som i dag, så att vi hjälper vi till att tillgodose energibehovet på kontinenten i denna svåra tid.  Elkrisen kräver politiker som tar ansvar och har modet att agera.

Elbolagen får däremot klara sig med mer normala vinster, i stället för dagens enorma övervinster. Därigenom sänker vårt förslag också elpriset betydligt mer än vad till exempel Socialdemokraternas förslag gör…

I dag liknar den europeiska energipolitiken en Schweizerost, fylld av hål. I förra veckan medgavs Portugal och Spanien undantag från EU-reglerna. Och sedan tidigare har bland andra Italien, Polen och Tyskland gjort avsteg från EU:s hårdföra marknadspolitik på elområdet. Norge har ett helt separat system.

Vi bedömer att förslaget om Sverigepriser inte bryter mot några EU-regler. Om det finns oklarheter kring det vore det ändå på sin plats om svenska politiker visade Sveriges invånare den respekt som situationen förtjänar, och utmanade EU på samma sätt som andra länders regeringar bevisligen lyckats göra. Elkrisen kräver politiker som tar ansvar och har modet att agera.

Birger Lahti Vänsterpartiet, debattartikel i Expressen.