C och L blockerar reformer för att minska dödsolyckor på jobbet

Uppgörelsen runt januariavtalet var att Socialdemokraterna skulle ges utrymme att driva sin egen politik i ämnen som inte regleras i avtalet…

En sådan fråga utanför januariavtalet är döden på jobbet. För några dagar sedan kom Arbetsmiljöverkets analys av de 82 dödsolyckor som skett under 2018 fram till halvårsskiftet 2019.

Analysen visar att nästan alla dödsolyckor kunde ha undvikits om det systematiska arbetsmiljöarbetet hade fungerat. Det är alltså inte någon brist på utrustning, inga felaktiga lagar eller otillräckliga rutiner som har gjort att 82 svenska arbetare har dött på sina arbetsplatser. Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där ansvariga slår larm när rutiner bryts, där stress, slarv och genvägar förhindras, skulle den absoluta merparten av de 82 döda arbetarna varit vid liv i dag.

För att förbättra detta arbetsmiljöarbete och alltså för att rädda arbetares liv, har Socialdemokraterna förslagit att regionala skyddsombud ska få tillträde till företag där man har kollektivavtal men där facket inte har några medlemmar.

Men Centern och Liberalerna säger blankt nej. Efter att ha genomdrivit en skarpt arbetarfientlig politik inom januariavtalet blockerar alltså mittenpartierna även socialdemokratiska förlag för hur vi, utanför januariavtalet, ska kunna rädda arbetares liv…

Därför måste Socialdemokraterna nu ställa ultimatum och sätta press på Centern och Liberalerna att prioritera människors liv. Det är den enda rimliga analysen. Socialdemokraterna har haft mycket svårt att få igenom ens den minsta förändring utanför januariavtalet och när nu mittenpartierna till och med vägrar ansvar för svenska arbetares liv finns inte längre någon anledning att värna januariavtalet.

-Martin Klepke, politisk redaktör, Arbetet, debattartikel i Aftonbladet