Höj kvinnors usla pensioner!

Äldre kvinnor i Sverige ska inte behöva vara gifta för att få ihop ekonomin. De ska inte behöva sälja sina ägodelar eller söka stöd hos hjälporganisationer efter ett långt aktivt liv. Sveriges kvinnor ska ha en schyst ålderdom. Det har Sverige råd med.

Pensionsgruppen beslutade i veckan att införa ett pensionstillägg om maximalt 600 kronor för de pensionärer som arbetat hela livet men ändå får låg pension. Det är bra men det räcker inte.

Därför kräver Reformisterna rejält höjd pension för Sveriges allra fattigaste pensionärer – där två tredjedelar är kvinnor. Vi vill höja de lägsta pensionerna med 5 000 kronor i månaden. Ett pensionslyft finansierat av ett avtrappat ränteavdrag och borttaget överskottsmål…

I dag räknas nästan 200 000 kvinnor i vårt land som fattigpensionärer. Det betyder att de har 12 800 kronor eller mindre i månaden, före skatt. I stället för att vara världsbäst på jämställdhet har vårt land blivit bäst i OECD på att öka klassklyftorna och nu ligger gapet mellan kvinnors och mäns pensioner en bit över genomsnittet i EU. Skillnaden är större än i de andra nordiska länderna, än i de baltiska länderna, än i Polen och Ungern.

Det måste gå snabbare än så. Livet pågår här och nu. Vi vill genomföra ett brett pensionslyft som blir störst för dem som i dag har minst…

Med vårt förslag får cirka en miljon kvinnliga pensionärer en högre disponibel inkomst. Det skulle kunna göra hela skillnaden för någon som i dag måste avstå tandläkarbesök, tacka nej till en lördagslunch eller leta ölburkar för att få sista veckan att gå ihop.

Det här går att göra i dag. Inga system behöver ändras. Det enda som måste förändras är den politiska viljan. Sveriges pensionärer skulle behöva det nu. Är våra politiker redo att ta sitt ansvar.

-Karina Cubilla, vice ordförande Reformisterna, debattartikel i Expressen