I Haag erkänns det palestinska lidandet

Det Israel gör i Gaza är ett folkmord, inte bara genom krigshandlingar och hanteringen av civila, utan också på grund av de uppsåt som Israel har visat, resonerade Sydafrika, som inför den högsta rättsinstansen inom FN anklagar Israel för att bryta mot 1948 års folkmordskonvention.

Rättsprocessen är historisk. Ett skäl är att Sydafrikas apartheidregim före befrielsen 1994 hade starka band till Israel men också för att sydafrikanerna själva genomlevt det apartheidsystem som palestinierna nu lever under. Men framför allt är detta ett intressant fall eftersom folkmordskonventionen tillkom strax efter andra världskriget och Förintelsen – aldrig mer skulle världen behöva bevittna något så fruktansvärt…

Israels krig har nu passerat hundradagarsstrecket. Stora delar av Gazaremsan har pulveriserats till oigenkännlighet. 24 000 Gazabor – varav 10 000 barn – har mördats av israeliska bomber, 85 procent av befolkningen har tvingats på flykt utan någonstans att fly till. De döda får sin sista vila i rasmassor och massgravar, sjukvårdssystemet har bombats sönder och Israel svälter och törstar ut mer än två miljoner palestinier…

Alla folkmord har en egen logik, och Hitlers försök till utrotning av judar var högst industrialiserad…

Hitler var besatt av hur urfolken i Nordamerika rensades ut och var inspirerad av tyska och holländska koncentrationsläger under koloniseringen av Afrika.

Denna insikt hjälper i förståelsen av varför sionismen sedan start varit ett så brutalt projekt: ”Kolonialismen blev ett skadestånd för det folkmord judarna utsatts för”. Israel har blivit en spegel av väst. Detta förklarar också varför varken Nordamerika eller Europa, med sina så kallade ”västerländska värderingar”, ställt sig bakom Sydafrikas krav på ett eldupphör utan i stället göder den israeliska ekonomin med vapen och medel för att fortsätta det pågående folkmordet.

”Vi vet alltför väl att vår frihet är ofullständig utan palestiniernas frihet”, sade Nelson Mandela som då, 1997, var president i Sydafrika. Tre decennier efter befrielsen bär de sydafrikanska juristerna det mandelska arvet vidare. Den som drömmer om en värld utan kolonialism, apartheid och rasism, men också den som är mån om alla folks frihet. Den kan inte sjabblas bort och den är inte förhandlingsbar.

Historien började nämligen inte den 7 oktober utan går långt tillbaka till en tid där nationer som i dag stödjer Israel, som USA, Storbritannien och Tyskland, själva förtryckte och dödade miljontals världen över.

-Shora Esmailian, kulturartikel i Aftonbladet

Läs mer https://www.aftonbladet.se/kultur/a/APodM3/israel-infor-icj-i-haag-kommentar-av-shora-esmailian