Borgerligheten har gått skolföretagens ärende

I år fyller friskolereformen 28 år. Trots det har inga större korrigeringar av friskolesystemet genomförts sedan dess. Det är anmärkningsvärt då det finns allvarliga problem med reformen som måste adresseras.

Ett problem har dock varit att borgerligheten har avfärdat all kritik mot skolmarknaden som om det vore ett dolt försök att inskränka individens möjlighet att välja skola. Även kritik som har varit såväl befogad som saklig har ignorerats.

Jag menar att många tongivande politiker inom borgerligheten har gått skolkoncernernas ärenden i stället för att verka för ett så välfungerande skolsystem som möjligt.

Friskolereformen syftade till att öppna upp för fler alternativ inom skolsystemet. Konkurrensen mellan aktörerna skulle enligt marknadslogiken främja skolornas kvalitet. Eftersom föräldrar och elever kunde “rösta med fötterna” skulle bra skolor premieras och dåliga skolor försvinna.

Det finns dock mycket som tyder på att så inte har blivit fallet. När friskolekoncernerna bara får betalt för antalet elever, och inte för undervisningens kvalitet, har avarter uppstått…

Jag är den främsta försvararen av frihet och marknadsekonomi, men det är inte rimligt att friskolor kan göra miljarder kronor i vinst på skattebetalarnas bekostnad utan att leverera mycket hög kvalitet.

Det har gått 28 år sedan genomförandet av friskolereformen, och det är hög tid att de styrande politikerna faktiskt tar tag i de problemen som uppstått. Annars finns det risk att den extrema vänsterkanten, som helt vill förbjuda friskolor, ökar i styrka och lyckas begränsa människors valfrihet.

-Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet debattartikel i Aftonbladet