Klimatet en viktig fråga för facket

Klimatförändringarna syns runt om i världen, de kommer att påverka våra vardagsliv och det gäller också arbetsmarknaden…

Klimatförändringarna är ett konkret hot men skapar också möjligheter. 24 miljoner nya gröna jobb väntas (enligt . *ILO-rapporten Greening with jobs 2018).

Fackföreningsrörelsen har en självklar uppgift att påverka så att de nya jobben ges rimliga villkor…

Vi har enligt forskarna bara tio år på oss att halvera de globala utsläppen. Det är djupt oroande att världens makthavare hittills inte lyckats kraftsamla för att bromsa den globala uppvärmningen.

Men vad kan vi då som enskilda medborgare göra? Klimatexperten Johan Kuylenstierna säger i en intervju med Fastighetsfolket: “Man ska inte tänka att jag är en enskild. Det är samma princip som att rösta i ett val: just min röst kanske inte gör någon skillnad, men om sex miljoner människor tänker likadant gör det skillnad. Vi är en del av ekosystemet, ingen kan säga att den inte har ansvar”.

Precis så lätt och så svårt är det. Klimatet är en ödesfråga för oss alla. Vi kan inte lämna walk-over och lägga allt i händerna på kommande generationer. Vi, du och jag, måste ta vårt ansvar.

-Ewa-Maria Kriegholm, ledare i Fastighetsfolket