Kalla vindar blåser bort välfärdspolitiken

Den generella välfärdspolitiken har urholkats under en tioårsperiod. Varje dag hamnar människor i kläm får avslag på sjukpenning, bilstöd, aktivitetsersättning, assistans med mera. Jag vill påstå att regeringen utövar en kall och omänsklig politik. Genom regleringsbrev styr regeringen myndigheten Försäkringskassan.

När regeringen använder uttryck som att modernisera, effektivisera, utveckla socialförsäkringsförmåner och andra lagar så handlar det om att stoppa kostnadsutvecklingen. Jag kallar det för besparingar. Nu har vi dessutom förespråkare i Sverige som tycker att människor som inte har arbetat, inte heller har rätt att ingå i pensionssystemet.

Genom mitt tidigare arbete har jag kommit i kontakt med människor vars liv förändrats på en natt. Är jag arbetsskadad när jag ser ett samhälle vars värderingar är på väg att få en brutal människosyn?

Vi är alla en del av det så kallade generella välfärdssamhället. Nu blåser det kalla egovindar i Sverige.

Alla de som hamnar utanför vårt välfärdssystem, personer med funktionsnedsättning eller sjukdomar kan vi väl åtminstone erbjuda en kurs i hur man tigger för sitt uppehälle?

-Yvonne Malmgren, före detta handläggare för LSS och generella handikappfrågor, insändare i Östra Småland