Bensinen blir aldrig billig igen

Varför är oljan så dyr? Det beror på att den efterfrågas mer än någonsin…

Prognoserna säger att efterfrågan kommer att fortsätta att öka stadigt under de närmaste 25 åren, till största delen beroende på den snabba ekonomiska utvecklingen i Asien…

Men prognoserna bygger på att oljan är en oändlig resurs. Vilket den inte är. Vi har i princip hittat alla stora oljekällor i hela världen och vi pumpar upp oljan så fort vi orka.

När de stora oljefälten börjar bli halvtomma så kan man inte längre få upp den återstående oljan lika snabbt. Produktionen kommer då att långsamt minska. Så har skett i många länder. Det har skett i USA sedan 25 år tillbaka och det håller nu på att ske i Nordsjön.

När efterfrågan stiger snabbare än produktionen så åker priset uppåt. Gapet mellan ökande efterfrågan och stagnerande produktion kommer att öka i framtiden, därför är det troligt att de nuvarande, som många tycker, höga oljepriserna kommer att stiga ytterligare. I det läget kommer sänkt bensinskatt i Sverige inte att hjälpa oss…

En kraftig satsning på kollektivtrafik både i tätorter, men också i glesbygd är nödvändig. En satsning på alternativa, förnyelsebara bränslen behövs och görs redan nu på många håll i världen. Samtidigt måste samhället planeras i framtiden så att behovet av transporter minskar, alternativa drivmedel kan inte ersätta all den olja som används idag…

Omställningen från olja och fossilbränslen har ofta, och med rätta, motiverats av miljöskäl och det hot mot planeten som växthuseffekten utgör. Men även den värsta miljöbov borde också inse de stora ekonomiska och sociala riskerna med att stanna kvar i oljeberoendet för länge.

-Bertil Bartholdson, Vänsterpartiet, Debattartikel i Piteå-Tidningen