Ekologisk odling kan sätta stopp för massutrotningen

En miljon växt- och djurarter hotas av utrotning, redan inom de närmaste årtiondena. Det är chockerande uppgifter som nyligen har levererats i en rapport av FN:s expertpanel för biologisk mångfald…

Situationen är ytterst alarmerande, och vi måste agera nu. En stor del av lösningen ligger i hur vi producerar våra livsmedel. Forskning visar att det i genomsnitt finns 30 procent fler växt- och djurarter i ekologisk odling.

Krav har sedan 1985 drivit utvecklingen av ekologiska och hållbara livsmedel i Sverige, utifrån en vision att tillgodose dagens behov av livsmedel utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

I dag har Krav tusentals bönder runt om i världen och nära 4 000 svenska lantbrukare som följer Kravs regelverk – ansvarsfulla företagare som värnar om djur och natur. En Krav-certifierad lantbrukare använder inte naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel i sina odlingar, och följer hundratals andra krav som direkt eller indirekt är bra för den biologiska mångfalden.

Ekologisk odling och produktion är en väl etablerad metod som både politiker, företag och konsumenter kan stödja och något som rapporten lyfter fram som en del av lösningen.

Fjärilar, bin och andra insekter pollinerar ungefär en tredjedel av all mat som vi äter. De bidrar med det som kallas ekosystemtjänster, och som vi människor inte klarar oss utan. Även de många mikroorganismer som finns i jorden och som är viktiga för odlingen av jordbruksgrödor utför ekosystemtjänster. En bredd av arter gör också marken mer motståndskraftig mot klimatpåverkan, såsom torka och mycket nederbörd.

-Anita Falkenek, vd på KRAV, insändare i Östra Småland