Barn dör av mässling – inte Corona

När den här pandemin är över, blir det läge att granska och utvärdera. Svenska myndigheter och politiker kommer säkerligen att få både ris och ros. Men på en punkt är jag rätt säker på att Sverige får godkänt – nämligen beslutet att hålla förskolor och grundskolor öppna. Barnen brukar inte drabbas så hårt av sjukdomen, och de driver inte smittan i särskilt hög grad…

De unga betalar ett högt pris för att skydda samhället från en sjukdom som nästan uteslutande drabbar generationer äldre än dem själva.

Ännu sorgligare blir det om man blickar ut i världen. Där kommer många tusen barn att dö. Eller bli blinda, hörselskadade, hjärnskadade och förlamade. Inte i första hand av covid-19, utan av andra sjukdomar.

Minst 25 länder i Asien, Afrika och Latinamerika har hittills ställt in sina vaccinationskampanjer mot bland annat mässling och polio. Vaccinationskampanjerna är svåra nog att genomföra i vanliga fall och med den “fysiska distansering” som kampen mot det nya coronaviruset kräver, blir de omöjliga att genomföra. Följaktligen kommer omkring hundra miljoner barn att gå miste om vaccin…

Mässling är en av världens mest smittsamma och farliga sjukdomar. Det så kallade reproduktionstalet, R0, för det nya coronaviruset, verkar ligga någonstans nära 3. Alltså: en sjuk person smittar i genomsnitt tre andra, så länge inte åtgärder som karantän och fysisk distansering införs. Mässling har ett R0-tal på omkring 18. En sjuk person smittar i genomsnitt 18 andra. Som i sin tur smittar 18, och så vidare. Det innebär att nästan alla i ett drabbat område blir sjuka, såvida de inte är vaccinerade eller har haft sjukdomen tidigare.

I riktigt fattiga länder kan mellan tre och sex procent av alla barn dö av mässling. Nära oss ligger Ukraina. Där har över 115.000 personer drabbats av mässling de senaste tre åren. Minst 40 av dem har dött. I Ukraina föregicks mässlingsepidemin av kraftigt minskad vaccinationsgrad (från 95 procent av barnen som fick MPR-vaccin år 2008 till 31 procent år 2016). Som i sin tur föregicks av en häftig kampanj mot vaccin.

I vår del av världen kan vi nog klara infrastrukturen för att vaccinera barnen, trots coronasituationen. Då är osakliga angrepp från vaccinationsmotståndare på sociala medier ett större problem.

—Karin Bojs, vetenskapskrönika i Dagens Nyheter.