Avskaffa läxorna i skolan!

Den psykiska ohälsan växer. Allra värst drabbas de unga. Aldrig tidigare har så många mått så dåligt. Rapporter från Folkhälsomyndigheten och organisationen Barnens rätt i samhället pekar på att det till stor del beror på skolstress. Vi vet i dag hur vi ska motverka stressrelaterad ohälsa, men när det kommer till våra barn använder vi inte den kunskapen. Vi utsätter dem snarare för sådant som orsakar stress. Jag frågar mig varför.

Stressforskning visar att vi klarar mycket stress om vi bara får tillräcklig återhämtning. Vi är medvetna om att vi behöver skilja på arbetet och fritid. Vi behöver ha ett socialt liv vid sidan av arbetet och vi behöver ta hand om vår hälsa. Återhämtning är en självklar del av de flesta vuxnas liv.

Men när det handlar om våra barn är det som att de inte skulle ha samma behov. Vår kunskap om inlärningspsykologi, stress och hälsa tycks plötsligt ha försvunnit.

Vi svingar med piskan och tror att det gör att de presterar bättre, motiveras mer och att deras behov av att vila och återhämtning ska jagas på flykten. Effekten blir den motsatta. Barn lever i dag under stor press från skolan. I min roll som skolkurator möter jag dagligen elever som är svårt stressade och som lever med en rad olika besvär till följd av det.

De beskriver hur de kämpar med att få tillvaron att gå ihop. De sitter på kvällar, helger och ofta hela lov och pluggar. Men det räcker inte. De presterar inte på topp i alla ämnen och de klandrar sig själva. De har inte fått lära sig att skilja på person och prestation.

När de inte lyckas på proven eller hunnit med alla läxor tror de att det betyder att de inte är bra nog. Många av dem mår så dåligt att de brottas med tankar på att ta sitt liv.

På Norrevångsskolan i Mörrum har man bedrivit läxfri skola i sex år. Utöver att betygen höjts har man också fått positiva reaktioner från föräldrar.

När skolan blir läxfri blir den även mer jämlik, eftersom föräldrarna har olika förutsättningar för att ge sina barn läxhjälp. Rektorn menar att hon inte kräver att personalen arbetar på fritiden, och därför ser hon inte varför hon skulle begära det av eleverna.

Vi borde ställa rimliga krav. Framför allt borde vi lära barnen att det viktiga är person, inte prestation.

-Lotta Halvardsson Ekdahl skolkurator, insändare i Dagens Nyheter