Att sänka a-kassan är att ger sig på den som redan ligger

De säljer in det som en förbättring. Tydlighet, samorganisation mellan myndigheter och ett högre tak baserat på inkomst är tanken bakom ”Den Nya A-kassan”.

Men det är en kraftig försämring. Efter hundra dagar sänks a-kassan med tio procent. Efter ytterligare hundra dagar sänks den ytterligare med fem procent.

Johan Pehrson beskriver den nya a-kassan som en ”studsmatta” in i nytt arbete.

Det här görs i en tid när arbetslösheten stiger efter att ha sjunkit under många år. Varslen är många. Effekten av inflationen, med fortsatt stigande boendekostnader och fortsatt höga matpriser är ett faktum. Kontentan: Det är fler som blir arbetslösa samtidigt som många inte har råd med livet som det är – även om man har kvar jobbet.

De största och flesta varslen sker just nu i byggnadsbranschen. Regeringens satsning på att höja rotavdraget med det dubbla hjälpte föga, tydligen är det inte tillräckligt många som vill eller har råd bygga uterum eller renovera köket, även om man får skattebidrag för det.

Det visar sig exempelvis i hur arbetslösheten ökar det senaste med 2 000 kvinnor, mot 13 000 män.

Att sänka a-kassan är att ger sig på den som redan ligger. De som står rätt stadigt på ekonomiskt trygga ben är sällan arbetslösa särskilt länge, och har i många fall en generös inkomstförsäkring som täcker skillnaden mellan taket i a-kassan och sin ordinarie lön…

Högerns arbetslinje, som bygger på att hungriga vargar jagar bäst, är en katastrof att införa när vi redan i dag befinner oss i en lågkonjunktur. Inte minst när mycket tyder på att den långtidsarbetslösheten regeringen avser mota med förslaget, redan sjunker. Eller som arbetsmarknadsminister kallar det, ”en ekonomisk drivkraft”…

Många långtidsarbetslösa är personer över 55 år. Personer med ofta lång arbetslivserfarenhet, spetskompetens och kanske flera utbildningar i bagaget, men som tillsammans gör det extra svårt att hitta jobb som matchar kompetensen, samtidigt som mycket visar att arbetsgivare mer sällan erbjuder jobb till äldre, än till yngre.

Äldre, personer utan gymnasieutbildning eller utrikesfödda är tre grupper som är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. För dessa ska nu den ekonomiska svångremmen dras åt…

Mest problematiskt är att regeringen inte presenterar några alternativa åtgärder.

Inga satsningar på Arbetsförmedlingen (vilka själva kommer behöva varsla drygt hundra personer då minskat deras anslag). Inga utbildningsinsatser. Inget.

För att inte nämna regeringens indragna satsningar på bostadsbyggande (vilket hade kunnat mota krisen redan från start).

-Linda Westerlind, ledare i Folkbladet i Västerbotten

Läs mer https://www.folkbladet.nu/2024-02-15/nu-ska-tydligen-arbetslosa-hoppa-studsmatta-ur-krisen-b85f5