Att bidra till ett samhälle fritt från våld är vårt gemensamma ansvar

Först hör vi helikoptern. Den kommer aldrig med goda nyheter. Snart får vi höra var skotten ljöd den här gången. I måndags var det i Husby, natten innan i Hjulsta. Vi kollar snabbt var våra barn befinner sig. Är de okej?

Strax får vi veta att återigen är någon mördad, skjuten till döds i ett bostadsområde. Återigen drabbas föräldrar, syskon, familj, vänner och grannar. Vi har kommit ett steg längre från ett samhälle som är tryggt och säkert.

Våldet måste få ett slut. Vi måste inse att vi alla har ett ansvar för hur samhället utvecklas. Det är när våldet kommer nära som vi förstår. Därför är det så viktigt att lyssna på dem som lever i områden med vapenvåld. Lyssna på mammorna som nattvandrar i orten, lyssna på barn och ungdomar som sörjer sina mördade bröder, lyssna på papporna som begraver sina barn…

Det viktiga är att vi slutar dela in människor i “vi och dem”. Allt i samhället är vi. Det är våra barn och unga som mördas. Men det är också våra barn och unga som känner hopplöshet och desperation och inte ser att det finns möjligheter…

Det är alltid en människas hand som håller i det dödande vapnet. Samhället är vi och våldet är vårt problem. Därför är det också hos oss som lösningen finns.

Om polisen är underbemannad, överhopade av administrativt arbete och inte har tillräckligt med personal för att vara ute och möta invånarna, ja, då håller jag med om att vi behöver fler poliser. Men polisen har ett begränsat uppdrag.

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten, inte att skapa en jämställd barnomsorg, en bra skola eller en jämställd arbetsmarknad fri från rasism. Det är inte heller polisens uppgift att ta initiativ till kulturella evenemang, att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barn eller att hitta sommarjobb till ungdomar.

Att bidra till ett värdigt jämställt samhälle fritt från våld är samhällets och vårt gemensamma ansvar.

Karin Ploen. Spånga-Tensta, insändare i Dagens Nyheter.