Borgerliga partier vill fortsätta avveckla den gemensamma skolan

Barn behöver bada i svenska men de får knappt en dusch, säger läkaren Catrin Sjökvist i ett reportage i Sydsvenskan, om 3- och 4-åriga barn i Malmö som inte kan språket, trots att de gått på svensk förskola och är uppvuxna i Sverige. Det är dessa barn som sedan ska bli godkända i grundskolan, klara gymnasiet och få en chans att studera på högskolan.

“Vi vet att en lyckad skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn i ett barns liv,” skriver Linnea Lindqvist i En tickande bomb. Hennes bok om skolsegregationen, som kom i höstas, är aktuell i debatten om barn som inte lär sig svenska och Sveriges stora problem med våld och skjutningar.  Den är både upprörande och uppmuntrande.

Upprörande för att hon så tydligt visar hur kunskapsklyftorna och de materiella skillnaderna växer mellan barn i “tillvalsskolor och frånvalsskolor”. Uppmuntrande för att hon ändå tror att det är möjligt att få till en mer likvärdig skola.

Linnea Lindqvist, är rektor på den kommunala Hammarkullsskolan i Göteborg… “Vi har skapat ett skolsystem som är konstruerat så att vissa elevgrupper misslyckas i skolan och det förstör samhället. Det är detta som är den tickande bomben”, sammanfattar hon…

Trots att stora liberala skolreformatörer redan under 1800-talet såg att skolan skulle vara gemensam och elever inte skulle delas upp efter föräldrarnas bakgrund har vi en rörelse åt motsatt håll: Föräldrar vill fortsätta sortera elever, skolföretag vill fortsätta tjäna pengar och borgerliga partier vill fortsätta avveckla den gemensamma skolan…

Som Linnea Lindqvist skrev på Dagens Arena: När vi styr skolan utifrån principerna om konkurrens och kostnadseffektivitet berövar vi eleverna möjligheten till likvärdig utbildning.

Liv Beckström, ledare Dagens Arena.