Återreglera läraryrket för att rädda skolan!

ÖLA2000 var faktiskt inte namnet på en helkväll där ett grabbgäng sågs för att dricka långburk och fira in millennieskiftet i en luggsliten skinnsoffa. Det var namnet på det kollektivavtal som de svenska lärarnas fackförbund skrev under 1995 – och den kanske mest konkreta anledningen till att så väldigt få vill arbeta som lärare i Sverige i dag.

I en framstöt framkallad av 90-talistisk besparingsdesperation lyckades motparten få lärarfacken att gå med på att avskaffa både den reglerade undervisningstiden och den kollektiva lönesättningen.

Det må ha varit nästan 30 år sedan, men det avtalet har varit avgörande vad gäller möjligheterna för skolans arbetsgivare att dra precis hur de vill i reglagen som styr lärares arbetstid och individualiserade lönevillkor.

För vad är det som genererar vinster för de ständigt växande skolkoncernerna? Ökad undervisningstid och lägre löner för lärarna. Varför flyr lärare sitt yrke av rädsla för utbrändhet? Orimligt hög arbetsbelastning på fler och fler skolor. Och varför anses det fullkomligt omöjligt att mobilisera ett samlat motstånd? Intern konkurrens mellan skolpersonalen om godtyckliga löneökningar…

Mordet på den svenska skolan är nämligen inte resultatet av något yvigt knivslagsmål där nyckeln som utredare är att avgöra exakt vilket som var det dödande hugget. Nej, brottet var snarare ett långsamt, noga överlagt och fortsatt pågående kuddkvävande av alla som arbetar inom skolans väggar.

I trettio år har Sveriges skolpersonal känt kuddvaret pressas över luftvägarna och sakta men säkert känt hur luften inom skolbygget trutit.

Är det främst 90-talskrisande sossar i akut sparbehov som lagt tyngden bakom kudden? Eller kommer den främsta kvävningseffekten från de högerideologer som vill se en skolmarknad som till slut bara är reglerad via kundbetyg i en glad-eller-ledsen-gubbe-vid-klassrumsdörren-utvärdering? För mig som lärare spelar det faktiskt ingen roll..

Det svenska undervisningssystemets “frihet” är egentligen bara till fördel för två grupper: de som vill spara in på skolan och de som vill tjäna pengar på den.

Sedan ÖLA2000 har det svenska läraryrket sakta kvävts till döds och det finns bara ett sätt att få bort trycket: att återinföra tydliga regler kring vad som är ett läraryrke och vad som ska tillåtas vara en skola. Det är alltid svårare att återreglera än att avreglera, men vill vi överleva som yrkesgrupp måste vi gå samman för att återinföra en tydlig regelstyrning.

Erik Löfgren, kulturartikel i Aftonbladet.