Äntligen tar vi kampen för 30 timmars arbetsvecka

Vi är glada över att ha varit med och fattat ett historiskt och viktigt beslut på Kommunals kongress. Det är så häftigt att LO:s största förbund nu faktiskt beslutat sig för att driva kravet om lagstiftning för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för alla. Vi är många runt om i landet som länge kämpat för detta!..

Nu går Kommunal till offensiv och driver en reform för att få en bättre arbetsmiljö för alla på arbetsmarknaden. Det finns ett akut behov av en bättre arbetsmiljö, framför allt för oss i fysiskt tunga jobb. Många av oss håller inte fram till pensionsåldern.

Alla studier och försök med 30 timmars arbetsvecka som gjorts runt om i landet visar att förmågan till återhämtning blir bättre när vi får mer tid för att göra andra saker än att jobba. Naturligtvis ska vi samtidigt driva krav om bättre bemanning och bättre yrkesutbildningar. De här frågorna hänger ihop. Men det kommer att vara svårt att få unga att välja våra yrken i framtiden så länge arbetsmiljön är så här tung. Något måste göras.

För oss är det en självklarhet att arbetstidsförkortningen till 30 timmars arbetsvecka måste ske genom lagstiftning. Det är en fråga om solidaritet. Annars kommer bara de fackförbund som har råd med det att få igenom förkortad arbetstid i sina avtal för vissa redan starka yrkesgrupper

Det är genom lagar som vi historiskt förkortat arbetstiden när vi sänkt normalarbetstiden till åtta timmars arbetsdag, 45 timmars arbetsvecka och 40 timmars arbetsvecka. Det är på tiden att frågan sätts på dagordningen nu. Arbetstiden har inte förkortats sedan 70 talets början trots att Sveriges BNP ökat rejält sedan dess. Produktivitetsökningar som istället hamnat i arbetsgivarnas fickor.

På lång sikt tror vi att en lagstiftning om sänkt arbetstid till 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön kommer att finansiera sig själv genom minskade kostnader för personalomsättning, förtidspensioneringar och sjukskrivningar.

På kort sikt kommer kravet innebära en kostnad. Men det är en investering för framtiden väl värd att göra.

Robert Mjörnberg och Emma Wennerholm, debattartikel i Kommunalarbetaren.