De enda vinnarna: Privata aktörer

Arbetsförmedlingen med 4,5 miljarder bort ur anslaget och en av tre färre anställda nu också klara av att “reformera” hela verksamheten från grunden enligt överenskommelsen mellan regeringen, Centern och Liberalerna i i januariavtalets punkt 18.

En av de punkter som var så illa och ultimativt formulerad att en representant i en paneldebatt nyligen sa att “den som skrev det där hade verkligen en dålig dag på jobbet”.

Den där i januariavtalet krävda “reformeringen” går bland annat ut på att “matchningsarbetet” – arbetssökande mot jobb – ska flyttas över på privata aktörer.

Det är bara tio år sedan i år som den dåvarande borgerliga regeringen sjösatte en satsning på privata jobbcoacher som man räknade med skulle göra ett mycket bättre jobb med att få arbetslösa i arbete än AF.

Alla utvärderingar visade sedan att det inte alls blev som utlovat. Tvärtom snarare. Att få hjälp av en jobbcoach försämrade till och med förutsättningarna för ett nytt jobb.

De enda som några år efter satsningen var fortsatt lyriska över en misslyckad jobbcoachsatsning var företagen själva som hämtade hem vinstmarginaler på 20-30 procent på sin skattefinansierade verksamhet.

Och ändå ska det nu privatiseras igen och centerpartister och liberaler kan inte tygla sin glädje – tros att vi redan i förväg fattar vilka som också denna gång kommer att bli de enda vinnarna; de privata coachningsföretagens ägare.

– Robert Björkenwall i Piteå-Tidningen