Arbetsförmedlingen som inte förmedlar arbete

Utanför den innersta kretsen, de som drivit igenom förändringarna, finns det ingen som helst entusiasm över den nya Arbetsförmedlingen. Tvärtom. Restriktionerna tog slut. Pandemin klingade av. Långtidsarbetslösheten blev kvar på en hög nivå…

När politiker och tjänstemän satt hemma med restriktioner passade Arbetsförmedlingen på att stänga sina kontor. I de flesta kommuner finns inte ens skylten kvar. Och skulle kommunfolket ha sådan tur att de trots allt hittar ett Arbetsförmedlingskontor, ja då kommer nästa chock. Arbetsförmedlingen förmedlar inte längre arbete. Myndigheten är så obekväm med sitt namn att den nu i stället vill kalla sig Arbetsmarknadsmyndigheten, eftersom det bättre speglar “myndighetens roll i det reformerade systemet”.

Det reformerade systemet stavas i tur och ordning Martin Ådahl, Centerpartiet och Januariavtalet. Ådahl lät sig inte nedslås av Alliansens fiasko med de privata etableringslotsarna, utan har fortsatt sin kamp för att privatisera Arbetsförmedlingen. Punkt 18 i Januariavtalet slog fast att vi skulle få ett system där fristående aktörer “matchar och rustar” arbetssökande för de lediga jobben.

Januariavtalet är alltså inte skyldigt bara till privatiseringen i sig utan också till det förskräckliga namnet på systemet: Kundval rusta och matcha (KROM). Det återstår förstås att se om KROM blir en större succé än etableringslotsarna. Utanför kretsen av företag som vill åt Arbetsförmedlingens skattepengar, Martin Ådahl själv och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är det dock svårt att hitta några som uppvisar någon större entusiasm. Tvärtom.

Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering höll i sitt remissvar med om att långtidsarbetslösheten är en stor utmaning, men konstaterade att det saknas koppling mellan problembilden och reformerna. “Förklaringen till detta är enkel: det finns inte någon evidens för att privata utförare av arbetsmarknadspolitik når bättre resultat än offentliga.”

Runt om i landet protesterar nu kommunpolitiker av alla politiska färger som inser att de i stället för att samordna insatser med Arbetsförmedlingen nu ska försöka samarbeta med hundratals KROM-företag. Det är förstås ogörligt.

Johan Enfeldt, ledare I Dagens Arena.