Kossor mot Tidöregeringen! 

Högerregeringen utreder nu ett slopande av beteskravet för mjölkkor. Kravet tillkom för många år sedan, inte minst efter att självaste Astrid Lindgren drivit frågan. ”Min ko vill ha roligt”, så hette en bok hon gav ut med sina samlade artiklar om djurskydd. I den djurskyddslag som sedan instiftades fick kossorna rätt att beta utomhus sex timmar per dag under sommaren.

Men nu ska det alltså utredas om denna kovänliga lag ska tas bort – och det är Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som går hand i hand för att driva fram detta.

Man kan till att börja med inte annat än skratta rått när man hör att den som utreder frågan är en före detta VD för stålindustrins branschorganisation. Okay – det går inte att begära att en ko själv ska få utreda frågan, men att gå från stål till djurs välfärd känns bara det magstarkt.

Skulle beteskravet slopas kan vi vara säkra på att stordriften inom svensk mjölkproduktion kommer att öka lavinartat. Och ägarkoncentrationen har redan varit stor – för ett halvsekel sedan fanns det runt 100 000 mjölkgårdar – nu är det nere på några tusen. Och de stora gårdarna vill förstås slippa problemet med tillgång till stora betesmarker; det kräver mycket gräsmark för att ge bete åt en massa boskap på en gång. Istället kommer vi att få allt större innestall. Mjölkproduktionen industrialiseras ytterligare. Samtidigt minskar den biologiska mångfalden när betandet upphör.

Nästan alla människor gillar kor. Folk blir oftast glada när de ser en ring av kor ligga ute på en gräsåker och idissla. Och den som råkar titta in i en kossas ögon sugs lätt in i en känsla av att de där varelserna tycker man om…

Men det är inte vad människor får ut av kor som är det viktiga här. Det är vad korna får ut av att beta utomhus. Forskarna säger: Det är bra för klövarna att gå utomhus. De räknar upp olika hälsofaktorer som förbättras för korna när de får gå ute. Var och en som bevittnat ett kosläpp behöver inte ens veta något om det där: Korna blir glada av att komma ut!…

Kristdemokraterna och än mer sverigedemokraterna har lanserat sig som någon sorts landsbygdsförsvarare. Det är de inte. Landsbygden kommer att bli än mer utarmad om kornas utebetande upphör.

Kossor mot Tidöregeringen!

-Göran Greider, ledare i Länstidningen, Östersund

Läs mer https://www.ltz.se/2024-05-12/vi-har-en-ko-fientlig-regering/