Anställningstryggheten avskaffas för många

Precis som väntat föreslår utredningen att anställda på företag med upp till 15 anställda inte ska kunna ogiltigförklara en felaktig uppsägning. Facken har tidigare, i samband med förra årets inskränkning av strejkrätten, berövats rätten att vidta konfliktåtgärder för att påverka en enskild rättstvist. Med utredningens nya förslag återstår inga legala medel att sätta emot för att skydda anställningen.

Precis som LO:s ordförande påpekat innebär det i princip att anställningstryggheten avskaffas för omkring 750 000 anställda. Därutöver riskerar förslaget att slå undan grunden för den fackliga organiseringen på mindre arbetsplatser, och faran är stor att en sådan maktförskjutning på lite sikt kommer att utradera facket i flera stora branscher med många små arbetsgivare…

En riktigt obehaglig nyhet är förslaget om att turordningskretsar ska kunna upprättas enbart på den aktuella driftsenheten, dvs. på den enskilda arbetsplatsen. Idag är lagen utformad på så vis att en arbetsgivare med flera driftsenheter/arbetsplatser på samma ort är skyldig att upprätta en gemensam turordningskrets för dessa om den fackliga organisationen begär så. Vad betyder det i praktiken?..

“En tvärfacklig gräsrotsrörelse till försvar av anställningstryggheten har sällan känts mer påkallad”

Risken med att ta till stora ord är att innebörden i dessa urvattnas. Icke desto mindre tror jag att det är rätt att karaktärisera den kommande kampen för anställningstryggheten som något av en ödesstrid för svensk arbetarrörelse. Låt oss se till att ta den kampen. För allas våra gemensamma intressen.

Det är nu eller aldrig vi måste bryta arbetsgivarnas och de nyliberala extremisternas försök att pressa tillbaka de rättigheter arbetarrörelsen tidigare vunnit, rättigheter som ligger till grund för mycket av såväl facklig verksamhet som enskilda anställdas trygghet och välbefinnande på svenska arbetsplatser. En tvärfacklig gräsrotsrörelse till försvar anställningstryggheten har sällan känts mer påkallad. Förutsättningarna torde vara goda.

—Gunnar Westin, debattartikel i Sekotidningen.