Amazon är en maktfaktor på en helt ny nivå

I diskussionerna saknas en analys av vad som faktiskt händer med våra samhällen när ett företag blir så stort och mäktigt som Amazon. Vi måste också fråga oss huruvida Amazon skapar värde på den svenska marknaden eller bara utvinner värde ur den…

I USA står Amazon för hälften av e-handeln och många söker inte längre via en sökmotor efter den vara de vill klicka hem från nätet, de går direkt till Amazon. För mindre återförsäljare betyder detta att finns du inte på Amazon, så finns du inte alls. Amazon är marknaden. Och eftersom Amazon både är och verkar på marknaden så får företaget ett enormt informationsövertag.

Den data de kan samla om andra återförsäljare kan de använda för att skapa och sälja sina egna produkter och försvaga sina konkurrenter. De kan mäta vilka av konkurrenternas produkter som säljer bäst, vilka marknadsstrategier som fungerar, vilken tid på dygnet de säljer, hur länge konkurrenternas kunder tittar på olika varor. Allt som på en normal marknad är affärshemligheter. Att frimarknadsivrare inte är mer kritiska till Amazon är för mig ett mysterium. En studie från Harvard Business School visar att när återförsäljare introducerar nya produkter, dyker de som säljer bra, inom kort, upp i Amazons eget sortiment. Och Amazons eget sortiment har visat sig få betydligt bättre placeringar bland sökresultaten på sajten…

När du handlar hos ett lokalt baserat företag används de pengarna ofta i det lokala samhället. Den lilla bokhandlaren spenderar sina intäkter lokalt, betalar sin skatt lokalt och pengarna från invånarnas konsumtion cirkulerar i staden. Detta sker inte med företag som Amazon. Pengarna försvinner istället iväg och så lite skatt som möjligt betalas i landet där företaget verkar. Effekten blir parasitisk…

Om Amazon blir lika framgångsrika som de blivit i många andra länder kommer jobben som skapas på Amazon att ersätta redan befintliga jobb i den fysiska detaljhandeln och hos andra e-handelsföretag. Det handlar inte om några nya jobb. Det handlar bara om att mer och mer av vår handel och handelns arbetstillfällen hamnar i händerna på en och samma man. Vi kan inte vara naiva inför detta faktum.

Annie Hellquist, ledare i Arbetaren.