Politikerna kryper inför Amazonas arbetarfientliga personalpolitik

Jimmy Jansson, kommunalråd i Eskilstuna, har uttalat sig om att politiken inte ska lägga sig i sådant som han menar är ett ansvar för parterna på arbetsmarknaden.

Vi vill gratulera till det standardmässiga politikersvaret eftersom det allt som oftast är rätt. Arbetstider, löner och en del andra villkor är sådant som parterna är bäst lämpade att sköta. Likaså när det gäller att reglera den viktiga frågan om anställningsskydd där vi ser en hel del grundlös propaganda som går ut på att om det bara blev enklare att sparka människor så skulle fler företag anställa.

Men i fallet med Amazon och dess etablering i Sörmland vittnar tyvärr många politikers standardsvar om okunskap. Vi vill peka på hur Amazon bär sig åt i andra länder där de är etablerade. Ingenting pekar på att de vill agera annorlunda i Sverige. På Amazons arbetsplatser i England tillkallades under en treårsperiod ambulans 600 gånger medan det hos konkurrerande lager och terminaler endast behövdes ambulans ett fåtal gånger… Precis som när Socialdemokraterna tog ansvar för att statens offentliga affärer ska präglas av schysta villkor i och med den nya lagen om offentlig upphandling, så behöver politiska krafter signalera till e-handelsjättarna vilka värderingar som gäller på svensk arbetsmarknad.

Regeringen skickar tiggarbrev, ordnar rabatt på elpriset och låter till och med Amazon skriva ministerns citat inför en reklamkampanj. Jimmy Jansson är glad över etableringen och menar att han “inte är i position att säga nej”.

Det är lustigt hur det svänger i bland. Ordning och reda, mål för mottagande och etablering samt tydlighet om värderingar i det svenska samhället har blivit frågor som en del socialdemokrater gärna lyfter fram.

Men när det kommer till människor? Hur kan det då komma sig att samhället liknas med en kommunistdiktatur om politiker i en etableringskommun vill ställa krav på arbetsmiljö mot ett jätteföretag med erkänt dåliga arbetsförhållanden?…

Den svenska modellen låter näringslivet blomstra i goda tider och tar samhället genom kriser i svåra tider. Vi ska vara stolta över det och förväntar oss därför att framförallt socialdemokratiska politiker både i kommuner, riksdag och regering vässar till sig och börjar beakta de negativa aspekter som Amazon blivit ökända för i världen.

Vi behöver därför fortsatt politisk anständighet och ansvarstagande. Precis som när Socialdemokraterna tog ansvar för att statens offentliga affärer ska präglas av schysta villkor i och med den nya lagen om offentlig upphandling, så behöver politiska krafter signalera till e-handelsjättarna vilka värderingar som gäller på svensk arbetsmarknad.

Valle Karlsson och Gabriella Lavecchia, Seko, debattartikel i Arbetet.