Alice Teodorescu försvarar terrorbombningar mot sjukhus och bostäder

”Vi dödar inte alla i Gaza”, svarade Israels ambassadör i DN den 4 december på en fråga om de massiva bombmattorna över tätbebyggda områden.

Och i SVT-programmet Teodorescu & Suhonen hävdar den förstnämnda iskallt, att det är lika legitimt att bomba sjukhus och bostadsområden i Gaza som det var under de allierades förintande eldstormar i Dresden 1945, eftersom Israel hävdar att där finns Hamaskrigare. Hennes meddrabant, en expert på företagsekonomi, håller därefter en föreläsning på samma tema: ”Israel ha rätt att fortsätta dödandet av dessa civila, som i Dresdenfallet”.

Hur är det möjligt att dessa påståenden kan framföras oemotsagt i public service på bästa sändningstid, när vi har internationellt erkända folkrättsexperter som Hans Blix, Ove Bring, Hans Corell och Pål Wrange?  Det var mot detta till synes oändliga krigstillstånd som António Guterres tog till sitt egentligen enda ”politiska vapen”.

Detta händer i en tid då fler civila dödas på kort tid i Gaza än under de dödligaste striderna i Irak, Syrien och Afghanistan, enligt New York Times. Men Dresden-argumentet då? Dresden bombades av 772 engelska och 311 amerikanska plan varpå en eldstorm skapades som dödade upp emot 25 000 människor…

Ödeläggelsen av staden var en kontroversiell aktion och karakteriserades av den svenske historikern Alvar Schilén som ”förintelseanfall”.  Till och med Winston Churchill ångrade sig. Den amerikanske historikern Gregory Stanton, som för USA:s räkning bidrog till att skapa den Internationella brottsdomstolen för Rwanda och senare bildade Genocide Watch, har klassat Dresden som en krigsförbrytelse.

Det var mot detta till synes oändliga krigstillstånd som António Guterres tog till sitt egentligen enda ”politiska vapen”, som… ger FN:s generalsekreterare rätt att uppmärksamma säkerhetsrådet om situationer som riskerar att allvarligt hota den internationella freden och säkerheten…

I det här fallet, enligt Guterres, på grund av att ingen palestinier lägre är säker i Gaza, att all sjukvård har kollapsat, att Israels konstanta bombande kommer att leda till ett totalt humanitärt sammanbrott och med epidemier och massflykt till grannländer som följd. Han varnade för en katastrof med potentiellt oåterkalleliga konsekvenser för alla palestinier och för fred och säkerhet i hela regionen och upprepade sitt krav på ett humanitärt eldupphör…

Men inte ens nu hörs något från Sveriges regering.

-Pierre Schori, debattartikel i Expressen

Läs mer: https://www.expressen.se/debatt/hur-kan-dessa-saker–sta-oemotsagda-i-svt/