Stormigt i ekonomin, men guldregn över bankerna

Samtidigt som många har svårt att få ekonomin att gå ihop och pressas av de höga räntorna, de fortsatt höga varupriserna och lågkonjunkturen – så gör våra privata storbanker megavinster. Majoriteten av vinsterna, 21 miljarder, är en direkt gåva från staten…

Före och särskilt under Coronakrisen – när BNP störtdök och företag hotades av konkurs – så köpte Riksbanken mängder med obligationer: statsobligationer, bostadsobligationer och kommunlån. Man slog helt enkelt på den digitala sedelpressen och lånade ut enorma summor pengar för att rädda företagen och stimulera ekonomin. Var fjärde krona som någonsin cirkulerat i ekonomin skapades under pandemin, och de stora vinnarna av stödköpen var (som alltid) storföretagen…

För ökar du mängden pengar i ekonomin utan att öka produktiviteten, produktionen av varor, i samma utsträckning, så leder det – allt annat lika – till inflation.

Detta har i sin tur tvingat Riksbanken att snabbt höja styrräntan drastiskt från noll till fyra procent, för att strypa tillförseln av billiga pengar och minska mängden pengar i ekonomin, för att på så sätt – hoppades man – dra ner inflationen. Och mycket riktigt har inflationen därefter vänt, även om KPI fortfarande ligger på för höga nivåer på 6,5 procent, men med katastrofala följder. Enligt Swedbanks senaste rapport förutspås BNP sjunka både detta och nästa år, något som bara hänt ett par gånger sedan andra världskriget.

Detta har oundvikligen pressat arbetarklassen hårt. Man pressas från alla håll: höga varupriser, höga räntor på lånen, kris på bostadsmarknaden och lågkonjunktur på det. Men det är inte alla som det går dåligt för när Riksbanken höjer räntorna: de privata bankerna har gjort rekordvinster.

Swedbank, SEB och Handelsbanken gjorde en rörelsevinst på 36 miljarder det tredje kvartalet i år, varav en stor majoritet – hela 21 miljarder – kommer just från det som kallas “utlåning till centralbanker”. Man har alltså tagit de pengar som vanligt folk sätter in på banken och i sin tur satt in dem på Riksbankens konto, men medan vanligt folk från några tiondels procent i ränta hos banken så får de privata bankerna 3,9 procent från Riksbanken.

I början av november uppgick summan som de privata bankerna lånat ut till Riksbanken till 1100 miljarder kronor, vilket förklarar varför vinsterna ökat så snabbt…

Oavsett hur det går för ekonomin så får arbetarklassen betala medan kapitalisterna skor sig. Det är hög tid för nya ägare för storföretagen och bankerna: arbetarklassen.

-Niki Brodin Larsson, artikel i Revolution

Läs mer https://marxist.se/stormigt-i-ekonomin-men-guldregn-over-bankerna