“Yttrandefrihet” i Tyskland 1933. Böcker av judiska, marxistiska och pacifistiska författare kastas av nazisterna på bokbålen.

Att offentlig bränna religiösa böcker och symboler är aggressiv hets mot folkgrupp

Hets mot folkgrupp är i Sverige något som är förbjudet. Det är förbjudet att hetsa mot en grupp av människor på grundval av de i gruppen ingående människornas ras, hudfärg, nationella och etniska identitet, samt på grundval av deras trosbekännelse. 2002 tillades i den svenska lagstiftningen sexuell läggning.

Det är alltså i Sverige förbjudet att offentligt angripa en folkgrupp även på grundval av den för gruppmedlemmarna gemensamma religiösa tron.

Det borde därför av myndigheterna och domstolarna självklart ses som ett brott att offentligt, aggressiv och föraktfullt hantera religiösa skrifter och symboler som aktas högt av en folkgrupp i det svenska samhället och på andra håll i världen.

Att offentligt, aggressivt och föraktfullt bränna eller på annat sätt skändligt hantera Torahn, Gamla Testamentet eller någon annan av mosaiska trosbekännare aktad religiös skrift innebär självklart en aggressiv och föraktfull handling riktad mot judar i Sverige och judar världen över. Det handlar om hets mot en folkgrupp.

Att offentligt, aggressivt och föraktfullt bränna eller på annat sätt skändligt hantera Koranen, Gamla Testamentet eller någon annan av muslimer aktad religiös skrift innebär självklart en aggressiv och föraktfull handling riktad mot muslimer i Sverige och världen över. Det handlar om hets mot en folkgrupp.

Att offentligt, aggressivt och föraktfullt bränna eller på annat sätt skändligt hantera Nya Testamentet, Gamla Testamentet eller någon annan av kristna trosbekännare aktad skrift innebär självklart även det hets mot en folkgrupp.

Hets mot folkgrupp vore självklart också offentlig, aggressiv och skändlig hantering av samiska religiösa symboler.

Att offentligt bränna religiösa skrifter och symboler har inte det minsta med religionskritik att göra. Det handlar endast om att provocera och att stigmatisera. Det handlar om att peka ut en folkgrupp som “utanför” och skadlig, som tillåtet villebråd. Nästa steg är pogromer.

Att offentligt bränna skrifter är att angripa yttrandefriheten. Att offentligt bränna en religiös skrift är inte något som ska tillåtas med hänvisning till yttrandefriheten; inte en handling vars genomförande ska skydda av myndigheterna.

Det är hög tid att lagen om hets mot folkgrupp i vårt land börjar tillämpas i enlighet med lagstiftningens anda – och bokstav!

Där man bränner böcker bränner man snart också människor”
Heinrich Heine

You May Also Like