Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Apropå kvinnodagen 8 mars 2023: Kvinnomakt – genväg till socialism?

Titta på verkligheten. I stort sett överallt och i alla tider är det män som mestadels står för det sämsta i våra samhällen; Våld, brott, misshandel, hot, våldtäkt, överfall, knark, mord, tortyr, krig, rashat, folkmord. Män eftersträvar och konkurrerar mer om makt än kvinnor. Och på vägen till makttoppen ryker inte sällan såväl demokrati som mänskliga fri- och rättigheter (se Putin, Xi, Erdogan etcera).

På liknande sätt är det i större delen av de andra sociala djuren. Hannar som kämpar om “pengar” (mat), status och sex. Hannar och män som bygger maktpyramider, sociala hierarkier, klassamhällen, ojämlikhet. MEN också vanliga män (och kvinnor) som kämpar kollektivt för jämlikhet.

Troligen beror detta på biologiska och evolutionära orsaker. Det finns helt enkelt inte bara en medfödd människonatur. Det finns också två (eller tre) mänskliga naturer, den manliga människonaturen och den kvinnliga människonaturen. Och ovanpå detta har könens biologiska grund förstärkts med kultur som ytterligare skiljer män och kvinnor åt.

Men lugn. Många ogillar dessa krassa naturvetenskapliga resonemang. Och vi behöver inte förklara männens starkare strävan efter lyx och makt. Det räcker att se sig omkring i världen. Överallt mäktiga rika män som dominerar våra mänskliga samhällen – förr som idag.

Så vad vill jag då med detta resonemang? Jo, rent allmänt står ju (elit)män mer för de kapitalistiska idealen konkurrens och självisk individualism. Kvinnor står mer för de socialistiska idealen samarbete och kollektiv solidaritet (tillsammans med majoriteten maktlösa män). Så mer kvinnomakt borde rimligen underlätta bygget av ett socialistiskt samhälle.

Makt korrumperar

Bara titta på den så kallade “realsocialismens” misslyckande i det gamla östblocket från Östtyskland till Vietnam. Överallt nya rika och mäktiga män som pratade om folket, om frihet och jämlikhet, om att bygga ett klasslöst samhälle. Men istället blev partiet och staten redskap för en ny sovjet-maoistisk överklass. Och “Makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut” (Lord Acton).

Delar av den manliga mänskliga naturen handlar om maktsträvan. Att då tro att socialism kan byggas med ett parti, en centralkommitté, en ideologi, en sanning, en byråkrati, ett enda maktcentrum, är mer än lovligt naivt. Man pratar om den “vetenskapliga socialismen”, men ignorerar att forskningen numera vet allt mer om den konkreta mänskliga, manliga och kvinnliga människonaturen.

Men återigen. Vi kan skippa snacket om människans och könens natur, biologi och kultur. Det var konkret maktlystna män som i verkligheten och i praktiken slet socialismen i bitar. De kunde göra detta på grund av en naiv marxist-leninistisk idé att en elit av rättänkande kommunister med obegränsad makt inte skulle lockas av makt och rikedomar för egen privat del.

Tala om blåögd godtrogenhet. Jag skäms över att jag gick på denna skönmålning av människan och mannen. Och ber om ursäkt för de jag spred dessa orealistiska tankar till bland mina arbetskamrater. Tack och lov så gick få på detta oskuldsfulla önsketänkande.

Vanligt folk hade delvis rätt när de svarade att: “Socialismen är en vacker tanke, men den fungerar inte för den är emot människans själviska natur”.

Vi har en självisk delnatur. Men än starkare är människans sociala och samarbetande sida – den har skapat stora civilisationer och växande välfärd. Så extremsociala är vi människor att ett socialistiskt samhälle borde kunna byggas i vår tid. Men tre stora problem måste vi lösa:

“Vacker tanke”

  1. Människans socialitet och samhällsbyggande riktas i första hand in på “vår egen grupp”, vårt eget folk, vår egen nation. Alltså Vi-Dom-problematiken. Men övergången från krig och konkurrens till fred och samarbete i Norden visar att en positiv Vi-Ni-relation kan lösa konflikter mellan vår egen nation och andras. Så kan varje folk bygga socialismen på ett sätt som passar dem.
  2. Makten måste kontrolleras och övervakas av oberoende institutioner, offentliga samtal och en granskande fri press. Västerländsk liberal demokrati med mänskliga fri- och rättigheter, politisk pluralism, offentliga samtal, flera maktcentra, måste utgöra grunden för ett socialistiskt samhälle. Jämför USA och England och dess grundlagsbefästa maktbalans, med de franska och ryska revolutionerna som urartade i elitär terror.
  3. Vi måste inse, kontrollera och bekämpa den speciellt manliga driften till makt, resurser, pengar och status Det ger män sex, men inte kvinnor, vilket påminner om hur hannar beter sig bland många sociala djur. Men eftersom många ogillar vad de kallar “biologistiskt tänkande” kan vi skippa vetenskapssnacket och bara konstatera att män mer än kvinnor lockas av makt. Många män utgör därför en fara för socialismen.
  4. Och därför är kvinnor ett skydd för socialismen eftersom de generellt sett är mindre intresserade av makt än män. De kvinnliga tendenserna till frid, fred, mer socialitet, mindre våld, ligger närmare de socialistiska samhällsidealen än männens sätt att vara gör. Vi behöver inte prata om varken “särartsfeminism” eller “samhällsmödraskap” för att konstatera detta.

Bara inse att Ja, kvinnomakt är delvis en genväg till socialism! Låt oss använda den!

Hans Norebrink,
feministisk och socialistisk arbetare

You May Also Like