Mikael Lejunger om det kapitalistiska profitsamhället och “hållbar utveckling” i svenska grundskolan

Mikael Lejunger:

Skolverkets definition på termen “Hållbar utveckling” lyder: “Hållbar utveckling” är (samhälls)utveckling, som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Spunktermen “Hållbar utveckling” betyder alltså … Läs mer “Mikael Lejunger om det kapitalistiska profitsamhället och “hållbar utveckling” i svenska grundskolan”

Read more