Latinamerikaner i Stockholm har uppvaktat Mediestödsnämnden. Foto: Elías Du Halde

Viktig tidning för Sveriges latinamerikaner och spanskspråkiga hotas bli ekonomiskt strypt

eFOLKET ansluter sig till det upprop till försvar för den spanskspråkiga tidningen Liberación, som initierats av ett stort antal latinamerikanska sammanslutningar i Sverige.

Liberacion har funnits i Sverige sedan början av 80-talet. Nu hotar Mediestödsnämnden plötsligt att beröva tidningen det stöd för utgivningen som den under så många år haft.

Liberacion har under alla år varit en viktig informationskälla för alla latinamerikaner i Sverige med hjärtat till vänster.

Det är svårt att värja sig mot tanken att i dessa högervridningens tider politiska motiv finns bakom försöket att strypa Liberación.

Riksdagspartierna har var sin ledamot i Mediestödsnämnden. Den socialdemokratiska ledamoten är riksdagsmannen från Eskilstuna Hans Ekström. Vänsterpartiets ledamot är Rossana Dinamarca.

I nämnden sitter också en grupp jurister.

Ursprungligen var det tänkt att nämnden skulle ta beslut i torsdags, men enligt vad eFOLKET erfarit från Libracións Miguel Beloqui kommer beslutet om stöd eller inte till Liberación att tas först på tisdag (25/2).

UPPROP TILL LIBERACIÓNS FÖRSVAR

Stockholm, 17 februari 2020

Till ledamöterna i Mediestödsnämnden

Tidskriften Liberación är den enda spanskspråkiga tidskriften med spridning över hela Sverige som varje fredag, i nästan 40 års tid, levererat nyheter från den latinamerikanska kontinenten och information om aktiviteter, såväl kulturella som inom solidaritetssfären, till latinamerikanerna i Sverige.

Nästan 40 års tid utgör i sig åtskilliga människoår… Många ur den första generationens politiska flyktingar från Latinamerika, de som startade och arbetade i tryckerierna där Liberación såg dagens ljus, de som bidrog med artiklar år efter år, finns idag inte längre bland oss. Men deras barn och barnbarn, liksom vi, förknippar namnet Liberación med solidaritet, gemenskap, samhörighet.

Det faktum att Liberación idag riskerar att förlora presstöd från Mediestödsnämnden är ett knivhugg som riktas mot oss alla. Mot alla prenumeranter runt om landet, där en prenumeration utgör en informationskälla till många fler: tidningen som kommer till ett hushåll och läses av alla i familjen, tidningen som någon tar med sig till sin arbetsplats för att diskutera nyheter med arbetskamrater över en fika, äldreboendena där spanskspråkiga äldre lyser upp vid mötet med sina kulturella rötter, biblioteken där den tummade tidningen ligger framme…

Liberación har dessutom alltid utgjort en informationskälla när latinamerikaner bosatta i Sverige velat förklara för vänner och bekanta om vad som egentligen händer i Latinamerika, för att dyka djupare i frågor som inte belyses av mainstreammedia i Sverige.

Vi instämmer i Liberacións redaktions begäran till Mediestödsnämnden, dvs. att:

 1. Liberacións ansökan om presstöd accepteras, eftersom ingenting har ändrats i kriterierna, samtidigt som myndigheterna nu, efter alla dessa år, ändrar tolkningen av reglerna.
 2. Liberación ges möjlighet att visa att de också kan uppfylla kraven av den nya tolkningen av reglerna, som presenterades nyligen för dem.

Tysta inte ned en medieröst som för oss är betydelsefull! Tomrummet som skulle uppkomma om Liberación tystas ned kan inte fyllas av någon…

Det här brevet undertecknas av latinamerikanska organisationer verksamma i Sverige, men även av andra organisationer i Sverige som tagit del av Liberacións mångåriga gärning.

Med vänlig hälsning,

 • Svensk-kubanska föreningen (nationellt)
 • Svensk-kubanska föreningen, Stockholmsavdelningen
 • Internationella Kommittén för fred, rättvisa och folkens värdighet (Sverige-avdelning)
 • Tidningen eFOLKET, Eskilstuna
 • 5 Oktober Kommittén, Stockholm
 • Argentinare för Seger – Sverige
 • Radio Café Stereo
 • Förening Jaime Pardo Leal
 • Peru kommittén för Mänskliga Rättigheter
 • Förening Meli Newen Mapu
 • Kommittén för Internationell Solidaritet
 • Närradioprogram ”En los caminos de la noticia”, Radio Antawara
 • Närradioprogram ”Lo que nos cuenta el mundo”, Radio Antawara
 • Närradioprogram ”Comentarios”, Radio Sydväst
 • Chile Despertó Nacional Suecia
 • Chile Despertó – Södertälje
 • Chile El Pueblo Unido – Uppsala
 • Foro Bolivia, Sverige
 • Samordningen för försvar av demokrati och liv
 • Förening Carlos Fonseca Amador
 • Föreningen Kubaner för Kuba
 • Latinamerikanska Solidaritetsnätverket RESOCAL:
 • Riksförbundet Víctor Jara
 • Solidaritetsföreningen i Sverige med El Salvador
 • Solidaritetsföreningen i Sverige med Ecuador
 • Peruanskt Kulturcentrum
 • Bolivianska Kulturföreningen “Tiwanaku”
 • Förening för kulturell integration, ADIC
 • Närradio Bahía
 • Fria Gruppen Järfälla
 • Arkiv och Bibliotek – Chile-Sverige
 • F.d. Chilensk politiska fångar, Stockholm
 • Närradio Tiempo Nuevo

You May Also Like