De nya lokalerna har inte kunnat användas så som det var tänkt…

Teknikstrul stort problem vid Eskilstunas nya tingsrätt

I slutet av sommaren flyttade Eskilstuna Tingsrätt in i sina nya lokaler. Det handlar om Myntverkets gamla lokaler vid Centralstationen som byggts om för att anpassas till Eskilstunas nya tingsrätt. Men hittills har inga förhandlingar kunnat hållas i den nya byggnaden. Orsaken är tekniska problem med ljudutrustningen i förhandlingssalarna.

– Det är mycket beklagligt, och det ställer till med stora problem, säger Nils Cederstierna, chef för Eskilstuna Tingsrätt.

Gamla tingsrätten omodern

Det tog till att börja med flera år innan själva bygget kom igång. Hösten 2020 påbörjades så ombyggnationen av Myntverkets gamla lokaler på Västermarksgatan snett emot Centralstationen i centrala Eskilstuna. Anledningarna till flytten sägs vara att den gamla tingsrätten på Rademachergatan är omodern och att lokalerna inte längre räcker till. Först var planen att man skulle kunna flytta in i de nya lokalerna redan i slutet på förra året – men så blev det inte. Efter det sköts flytten upp ytterligare några gånger.

I slutet av augusti i år skedde så flytten till slut. Men kort efter flytten kunde man konstatera att ljudtekniken inte alls fungerade så som det var tänkt. Ljudkvalitén är bitvis så dålig att ljudupptagningarna inte duger vid exempelvis ett överklagande av en dom till Hovrätten.

Tillbaka till de gamla lokalerna

Samtliga förhandlingar har på grund av detta teknikproblem därför fått hållas i de gamla tingsrättslokalerna på Rademachergatan.

Eskilstuna Tingsrätts gamla lokaler på Rademachergatan.

– Man har nu under hösten fått ha sin arbetsplats i en lokal och bedriva förhandlingsverksamheten i en annan lokal. Det har självklart blivit en tidsspillan och ett besvär för tingsrätten, säger Fredrik Rönneke som är lokalenhetschef vid Domstolsverket i en kommentar till SVT Sörmland.

Oklart när problemet är löst

I nuläget vet man inte hur lång tid det kan tänkas ta att få ordning på ljudtekniken. Eventuellt kan man tvingas använda de gamla lokalerna året ut. Under tiden som verksamheten behövt bedrivas i två olika byggnader har man även behövt stärka upp med fler ordningsvakter. En åtgärd som inneburit vissa merkostnader.

På utsidan ser de nya lokalerna flashiga och moderna ut – men på insidan håller de alltså inte måttet.

Eskilstuna Tingsrätts historia

Domkretsen omfattar Eskilstuna Kommun och Strängnäs Kommun (Norra Sörmland). Tingsrätten med dess domkrets ingår i domkretsen för Svea Hovrätt.

Vid tingsrättsreformen 1971 bildades denna tingsrätt i Eskilstuna av Eskilstuna rådhusrätt och häradsrätten för Livgedingets domsagas tingslag. Domkretsen bildades av staden och tingslaget. Sedan 1971 omfattar domkretsen (domsagan) Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

I Eskilstuna inhystes tingsrätten först i rådhusrättens gamla lokaler i Stadshuset på Fristadstorget. 1977 flyttade rätten in i nya lokaler på Rademachergatan. Strängnäs var inledningsmässigt en ytterligare tingsplats.

Tingsrättens vapen