Politiskt består jag av 366 procent

Jag tycker att valkompasser är ganska fåniga. Ofta är frågorna vinklade och luddigt formulerade.

Om man till exempel råkar hamna på samma slutsats i en fråga som ett annat parti, men av helt andra motiveringar, innebär det att man tycker lika som det andra partiet.

Lek med tanken att en fråga skulle handla om dödsstraff; “Ska vi införa dödsstraff i Sverige?”

Jag är mot dödsstraff av princip. Ingen människa har rätt att döda en annan människa. Då kan jag inte legitimera att staten har rätt att ta död på människor. Dessutom händer det att oskyldiga avrättas på grund av felaktiga domar. Vittnen som vittnar falskt, att man genom DNA-prov, kan bevisa att den avrättade var oskyldig.

En annan kan vara mot dödsstraff med motiveringen att den skyldige då kommer för lindrigt undan – att det är ett hårdare och rättvisare straff att skaka galler livet ut.

Vi kommer till samma slutsats – Nej till dödsstraff. Men av helt olika skäl. Betyder det att vi tycker lika?

I valkompassen ger Dagens Nyheter också “Argument för” och “Argument emot” vid varje fråga/påstående. De argument tidningen anger kan vara vinklade och styrda på försåtliga sätt, medvetet eller omedvetet.

Hur som helst. Jag roade mig med att göra Dagens Nyheters valkompass.

Resultatet visar att jag är:

Parti Procent
V 92%
S 72%
Mp 83%
C 42%
L 38%
M 12%
KD 15%
SD 12%

På de 25 frågorna har man fyra alternativ; Helt emot, Emot, För, Helt för.

En fråga, eller snarare påstående; “Biståndet ska sänkas”.

Så här tycker partierna i den frågan:

Helt Emot Emot För Helt För
V SD
S M
L
Mp
KD
C

Om jag då väljer Emot eller För var placeras jag då i valkompassen? Helt utanför? Eller närmast de partier som är Helt emot eller Helt för?

Hur som helst. Resultatet visar att jag består av 366 procent blandade åsikter från vänster till höger och mittemellan.

Är det ett bra resultat? Hur många procent är maxresultatet man kan få?

Lästips:

Rolf Waltersson