Pigg 100-åring kräver: “Korta köerna i vården med ökad bemanning!”

SSU tar ställning för att minska vårdköerna genom att öka bemanningen.

Under helgen den 2-4 mars samlades SSU Sörmland till sin etthundrade distriktsårskonferens i Eskilstuna. Ett 30-tal unga SSU ombud från hela Sörmland diskuterade livligt en rad olika ämnesområden i samband med att man också antog ett eget Politiskt Valmanifest.

Mest tid upptog diskussionen kring skrivningar om feminism, jämställdhet och HBTQ-frågor men även välfärden, köttindustrin, spelvärlden, bankernas vinster, ett återförstatligande av skolan, studentbostäder, studielön, vårdköerna och säkerhets- och migrationsområdet fick plats i debatten för de unga Sörmlands SSU`arna. Diskussionerna fördes med gott humör
och med stor respekt för varandras åsikter.

Noor Karim var gäst från SSU förbundsstyrelse. Hon talade om betydelsen av hur SSU Sörmland kraftigt ökat under de senaste året med över 100 medlemmar. Men även om hur ungas verklighet och SSUs vision om jämlikhet behöver ta en större plats i valrörelsen.

Berfin Altun SSU Dalarna. Foto: Fedrik Strömqvist.

– “Socialdemokraternas stora utmaning inför valet 2018 är att sluta ungdomsglappet, det vill säga att fler äldre än unga röstar på Socialdemokraterna. För att det ska ske krävs politiska reformer som gör skillnad i ungas vardag men också att SSU lyckas organisera fler unga”, Säger Berfin Altun.

Lisa Nåbo, SSU Östergötland. Foto: Fredrik Strömqvist.

Andra gäster var Jimmy Jansson från Sörmlands partidistrikt och två SSU distrikts-ordföranden Berfin Altun från Dalarna och Lisa Nåbo Östergötland samt de före detta SSU sörmlänningarna Marcus Gunnarsson, Erik Andersson och Emma Larsson medan de äldre partikamraterna Jörgen Danielsson och Mikael Wahlbom från Eskilstuna och Sofia Amloh från Nyköping turades om att sitta ordförande för årskonferensen.

En ny styrelse valdes och de avgående ledamöterna tog känslosamma avsked och gav stärkande och stöttande tal till de som ska ta vid både i styrelsen och till alla nya medlemmar i SSU-distriktet.

Bild: SSU, förhandling pågår.

SSU Sörmland antog även följande uttalande:

“Pigg och stark 100-åring håller Distriktsårskonferens”

När alla besluten var tagna övergick SSU´arna till att knacka dörr och möta Eskilstunaborna.

Fredrik Strömqvist

Nyvalda i SSU Sörmlands distriktsstyrelse:
Josefine Helleday omvaldes som distriktsordförande av en enhällig distriktsårskonferens, och Stephanie Chramer Hagström valdes till kassör. Resterande styrelseledamöter är: Intisar Mahmood, Ikram Mahmood, Sebastian Rundqvist Marsico, Christa Opava, och Ahmed Musse.