Vår och sommar brukar vara högsäsong för alla som planerat att se om sitt hus – kanske genom att måla om fasaden, bygga ett uterum eller installera solceller…

Nytt forum för Eskilstunabor med byggplaner

Den 22 mars bjuder Eskilstuna Kommuns Bygglovsenhet in till Byggforum. Eskilstunabor som planerat att bygga i sommar kan då träffa handläggare, prata bygglov och kanske räta ut ett och annat frågetecken kring sitt eget byggprojekt.

Vår och sommar brukar vara högsäsong för alla som planerat att se om sitt hus; kanske genom att måla om fasaden, bygga ett uterum eller installera solceller.

Om åtgärderna kräver bygglov är det en bra idé att söka det i god tid. Och se till att man får med alla nödvändiga handlingar. Handläggningstiden för bygglovsärenden är idag cirka tio veckor. Ju mer komplett ansökan är redan från början desto smidigare blir handläggningen.

För att stötta Eskilstunabor med byggplaner arrangerar Stadsbyggnadsförvaltningen i Eskilstuna Byggforum onsdagen den 22 mars. På Byggforum finns möjlighet att diskutera och ställa frågor – om bygglov generellt, men också om sitt eget byggprojekt.

Räta ut frågetecken

– Vi kommer inte att kunna bevilja några bygglov på stående fot, men vi ska efter bästa förmåga försöka hjälpa till att räta ut alla eventuella frågetecken man har kring sin fastighet eller sitt byggprojekt, säger Sofia Lindén som är chef för Bygglovsenheten på Eskilstuna Kommun.

Sofia Lindén.

För att handläggarna ska kunna hjälpa så många som möjligt under de timmar som Byggforum pågår är antalet platser begränsat. Intresserade anmäler sig via eskilstuna.se senast den 19 mars.

– Vid anmälan får man gärna berätta om det är några särskilda frågor man är intresserad av och ange fastighetsbeteckning vid frågor kring en specifik fastighet. På så sätt hinner vi förbereda oss och läsa in oss på objektet, säger Sara Leffler, bygglovshandläggare.

Träff med kontrollansvariga

Tidigare samma dag arrangerar Bygglovsenheten även en träff för kontrollansvariga, som kan behövas för den som ska bygga, riva eller göra markarbeten. En kontrollansvarig ska medverka till att projektet uppfyller kravet i bygglagstiftningen.

– Vi vill träffa kontrollansvariga för att diskutera våra olika uppdrag och vad vi har för förväntningar på varandra. Samtidigt vill vi passa på att prata om kontrollplaner utifrån en riskbedömning, som Boverket numera har som modell, säger Markus Engman, bygglovshandläggare.