foto Tommy Andersson

Nybyggnation av bostäder i Odlaren

På gamla skjutbanans marker i Odlaren håller det nu på för fullt med att byggas bostäder.


Text och Foto: Tommy “Bimman” Andersson

You May Also Like