Massakern vid våtmarken

I en insändare i Eskilstuna-Kuriren 19 juli beskriver signaturen “En bedrövad och förundrad våtmarksbesökare” den massaker som ägt rum vid den nyanlagda våtmarken i Balsta i Eskilstuna.

Balsta våtmarkspark stod klar för invigning hösten 2017. Man kan säga att våtmarksparken är en förlängning, utvidgning och breddning av den gamla Kalkbäcken som kommer rinnande från Hugelstaskogen för att slutligen mynna ut i Eskilstunaån.

Fördelarna med dammen i våtmarksparken är många…man får en fördröjning och en rening av dagvattnet som kommer uppströms. Dagvattnets väg genom dammen leder till sedimentering, vilket ger bättre vattenkvalité nedströms, säger Admir Ibrisevic, VA-chef på Eskilstuna Energi och Miljö.

En annan fördel är att våtmarksparken berikar den biologiska mångfalden med blommor, insekter, bottenlevande insekter som sländlarver och annat. Även möss och ormar kommer att trivas. Jag har hört att man tänker lägga någon stenmur eller stenröse som lämpligt boplats för just ormar.

Det finns även fisk i dammen, vilket en häger har upptäckt.

Lagom när blomsterängarna står i sin fagraste blomning och när det surrar som mest av bin, humlor, blomflugor, fjärilar, nyckelpigor och många, många andra insekter, så kör man över de stora ängarna med en stor monstermaskin som mejar ner allt i sin väg. Kvar blir en stubbåker med torrt gräs.

De stora flockarna starar som tar för sig av den rika insektsfloran får leta nya jaktmarker.

Naturligtvis ska ängsmarker slås. Men inte då de står i full blomning. Man gör det när det blommat färdigt och växterna fröat av sig och de pollinerande insekterna gjort färdigt sin viktiga insats för miljön.

Jag åkte omedelbart dit med min kamera för att dokumentera “massakern”. Det var ingen vacker syn man möttes av. Stora kala fält där det några dagar tidigare varit de fagraste blomsterängar med klöver, baldersbrå, kråkvicker, tistlar och många andra blommor.

Jag talade även med en äldre dam som var ute på promenad och som också var bedrövad över hur “man” kunde göra så här.

Ett par av mina bilder visar hur det fortfarande ser ut med blomsterprakten på några mindre ytor där man inte kommit åt med den stora slåttermaskinen.

Jag visar även en bild på informationstavlan där kommunen talar om hur vackert det är och att man ska värna om den biologiska mångfalden.

Genast trodde man att det är någon på kommunen som beordrat denna massaker på blommor och insekter. Någon som har dålig koll på hur en blomsteräng ska skötas och när det är dags att slå.

Vad som kommit fram, om jag fattat rätt, är att våtmarksparken fortfarande ligger under “garantiskötsel”. Att det är entreprenören, Tuna Entreprenad, som fick uppdraget att bygga våtmarksparken åt kommunen som fortfarande står för skötseln innan det är dags att “lämna över” till Eskilstuna kommun och Parkförvaltningen.

Extra illa är att det här händer just vid en plats där kommunen gjort en insats för att berika den biologiska mångfalden. Och så blir resultatet att man saboterar denna insats genom okunnighet.

Vem som än bär ansvaret för det här misslyckandet, har de förhoppningsvis lärt sig en läxa så att det inte kommer att upprepas. Som tur är så är det bara en blomsteräng som utsatts för “massakern”.

Det lär komma nya vårar med nya blommor.

Text och foto:

Rolf Waltersson