2/12 – Om barns utsatthet i dagens Chile

Nationella Kommissionen för Mänskliga rättigheter – Chile Despertó Sverige, anordnade ett Zoom-möte den 22 november, med temat Utsattheten för barn och unga i dagens Chile.

Från mötet har hittills två videor laddats upp på YouTube, med spanskt tal och textade på svenska.

Vi uppskattar spridningen av materialet, för att synliggöra barnens situation i Chile.

De två första videos har som fokus situationen för minderåriga och ungdomar som befinner sig i förebyggande frihetsberövande, i fängelser eller ungdomsanstalter, och rättegångarna mot dem, samt de åtgärder som polisstyrkorna, åklagare, domare och media vidtar för att kriminalisera den sociala protesten i Chile.

Advokat Karina Ibarra (Folkligt Försvar, Antofagasta):

https://youtu.be/AYbM6jefKLo

Advokat Rodrigo Román (Folkligt Försvar, Santiago): Klicka här.

Vania Ramírez León

Nationella Kommissionen för Mänskliga rättigheter – Chile Despertó Sverige

You May Also Like