Kommuniké från Bolivias ambassad i Stockholm

Statskuppen mot president Evo och det bolivianska folket

Bolivias ambassad i Sverige redogör för händelserna som kulminerade i en statskupp riktat mot landets demokrati, som sedan ledde till president Evo Morales avgång.

Statskuppen påbörjades långt innan de allmänna valen 20 oktober 2019 med hot från konservativa högerpolitiker som deklarerade att de inte skulle erkänna valresultatet ifall Evo Morales vann.

Först kom anmälningarna om “valfusk”, därefter kraven på en “andra valomgång” och till slut “nyval”. Allt var falska argument från kuppmakarna för att rättfärdiga deras våldsamma aktioner.

De senaste dagarna har oppositionsledares, sådana som Luis Camacho och motståndspolitikers som Carlos Mesas, demonstrationer blivit våldsamma. De har anfallit och förnedrat ursprungsbefolkning, jordbrukare och personer med någon anknytning till regeringen.

Kuppen förstärktes av poliser som gjorde myteri och vägrade följa order.

Igår, den 10 november, i en direkt statskupp, cirkulerade maskerade civila och poliser i La Paz tillsammans med demonstranter utrustade med grovkalibriga skjutvapen, ett direkt hot mot befolkningen.

President Evo Morales och vicepresident Alvaro Garcia skickade in sin avskedsansökan till Nationalförsamlingen för att:

Vi är inte, och kommer inte att vara, ansvariga för blodbad och dödade.

Vi vill inte att fattiga, ursprungsbefolkning, jordbrukare, ungdomar, regeringsfunktionärer och aktivister i MAS [regeringspartiet] fortsätter att förföljas och förnedras.

Nationalförsamlingen måste samlas för att godkänna presidentens och vicepresidentens avskedsansökningar. Enligt grundlagen, om man följer den konstitutionella successionsordningen, är det Nationalförsamlingens talman som har till uppgift att överta ämbetet som president.

Rapporten från OAS [De Amerikanska Staternas Organisation, som är nära knutet till Washington och som bjudits in av Evo Morales för att kontrollräkna valet] var en politisk aktion som inte gav regeringen någon tid att förbereda en acceptabel spridning av rapporten. Det trots en begäran från Bolivias utrikesminister. Rapporten bidrog inte till att lösa konflikten, utan förvärrade den.

Presidenten och vicepresidenten befinner sig i landet, i regionen Cochabamba.

Vi fördömer att några myndighetspersoner i regeringen och från Nationalförsamlingen avsagt sig sina uppdrag, tvingade därtill genom påtryckningar. Familjemedlemmar har tagits som gisslan, i vissa fall har deras bostäder plundrats och bränts ner. De som är kvar i sina poster hotas. Deras och deras familjemedlemmars liv är i fara.

Stockholm 11 november 2019